Succesfactoren voor verkoop biologische producten op een rijtje

Op verzoek van Echt Overijssel! is een onderzoek uitgevoerd naar een model voor duurzame alternatieve afzet van biologische landbouwproducten in Overijssel. Daarvoor is eerst een overzicht gemaakt van bestaande succesvolle methodieken voor afzet van biologische en regionale producten.

Na analyse komt studentonderzoeker Martin Verzijden met zes factoren die het economisch succes van een voedselnetwerk bepalen. Dit zijn (1) afzetmogelijkheden, (2) distributie en (3) promotie en marketing, (4) sterke regie, (5) nauwe samenwerking en (6) kleine stappen.

Met deze succesfactoren schetst Martin twee mogelijke modellen voor afzet van de productie van ondernemers binnen Echt Overijssel! Het eerste model is vooral gericht op afzet aan een grote groep afnemers, zowel individuele consumenten, als winkels en horecaondernemingen.

Dit model is ook in andere regio’s succesvol. Het tweede model is gericht op levering van producten aan overheidsinstellingen in de regio. Dit sluit aan bij het streven van de overheid om in 2015 100% duurzaam in te kopen.

Martin Verzijden deed zijn onderzoek getiteld (H)echt Overijssel! in het kader van zijn studie Milieumaatschappijwetenschappen aan de Universiteit Utrecht.

Download: Rapport ‘(H)echt Overijssel!: onderzoek naar een model voor duurzame alternatieve afzet voor biologische landbouwproducten in Overijssel’

Plaats een reactie