Subsidies van EU voor UMC St Radboud

De Europese Unie heeft 12 miljoen euro subsidie verstrekt voor drie internationale onderzoeksprojecten, die het UMC St Radboud gaat leiden. Het betreft onderzoek op het gebied van nierkanker, palliatieve zorg en zorg voor chronische patiënten. Hierin zijn de Nijmeegse onderzoeksgroepen in Europa toonaangevend. Van deze 12 miljoen is 3,5 miljoen euro beschikbaar voor het Radboud-aandeel in dit onderzoek, inclusief de internationale coördinatie.

De Europese Unie stimuleert in de zogenoemde kaderprogramma’s de kenniseconomie in Europa via subsidies voor onderzoeksprojecten. Internationale samenwerking is hierbij voorwaarde.

Het eerste project dat dankzij de Europese subsidie van start kan gaan, gaat op zoek naar nieuwe genetische markers, die voorspellen of patiënten met nierkanker goed of slecht zullen reageren op bepaalde medicijnen. Voor dit onderzoek krijgt het Radboud 1,7 miljoen euro. Het wordt geleid door hoogleraar kankerepidemiologie prof.dr. Bart Kiemeney van het UMC St Radboud. Hij werkt onder meer samen met het biofarmaceutisch bedrijf deCODE Genetics uit IJsland, het Cesar-netwerk in Oostenrijk, Zwitserland en Duitsland en met de vereniging van integrale kankercentra in Nederland.

De tweede studie is een onderzoek naar de wijze waarop palliatieve zorg voor kankerpatiënten en voor mensen met dementie het best georganiseerd kan worden. Het UMC krijgt negen ton voor dit project, dat in handen is van dr. Yvonne Engels van de afdeling Anesthesiologie, Pijn en Palliatieve Geneeskunde. Partners zijn onder andere de universiteiten van Aken, Bologna en Londen.
Dr. Michel Wensing van de afdeling IQ healthcare coördineert de derde studie, een onderzoek naar het verbeteren van de zorg voor chronische patiënten, zoals mensen met hartfalen of astma. Het UMC krijgt hiervoor 8,5 ton. Samenwerkingspartners zijn onder andere de universiteiten van Leicester en Ottawa.

Behalve de drie projecten waarvan het UMC St Radboud de coördinatie doet, is het als deelnemer verbonden aan drie andere EU-projecten uit deze subsidieronde. Het betreft onderzoek naar het verbeteren van de kwaliteit van de zorg rond de patiënt, in het bijzonder interventie bij overmatig alcohol gebruik, effectieve zorg voor vroeggeboren baby’s en het verhelpen van culturele en taalbarrières in de eerstelijn. Hiermee is voor het Radboud nog eens negen ton extra gemoeid.

Plaats een reactie