Subsidie voor registratiesysteem borstimplantaten

De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) krijgt subsidie van de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS) om een registratiesysteem op te zetten voor borstprothesen. De bedoeling van het registratiesysteem is een verbetering in veiligheid en kwaliteit voor vrouwen die een borstreconstructie (na bijvoorbeeld borstkanker) of borstvergroting hebben ondergaan.

Het doel van het systeem is daarnaast om slecht functionerende prothesen vroegtijdig te ontdekken. René van der Hulst, voorzitter van de NVPC: “Het bijhouden van een zogenaamd track-and-tracingsysteem is essentieel. Naar verwachting wordt het systeem vanaf eind 2013 verplicht gesteld voor plastisch chirurgen die met implantaten werken, ongeacht of dit verzekerde of niet-verzekerde zorg betreft.”

Sinds begin jaren ‘60 worden siliconen protheses gebruikt voor het reconstrueren van een borst na amputatie vanwege borstkanker en voor het vergroten van een borst. In 2012 werd de wereld geconfronteerd met fraude rondom borstimplantaten door het Franse bedrijf PIP. Deze fabrikant gebruikte illegaal siliconen die niet goedgekeurd waren voor klinisch gebruik. De implantaten scheurden sneller dan andere implantaten. Voor de NVPC waren deze feiten aanleiding om een systeem op te zetten waarin wordt bijgehouden welke prothesen welke vrouwen om welke reden hebben gekregen. Daarnaast wordt ook bijgehouden wanneer en waarom de prothesen verwijderd worden.

Registratiesysteem
Het registratiesysteem zorgt voor een verbetering in veiligheid en kwaliteit voor vrouwen met borstreconstructies en voor vrouwen met borstvergrotingen. Het doel van het systeem is daarnaast om slecht functionerende prothesen vroegtijdig te ontdekken. Door registratie hoopt de NVPC een slecht functionerend type prothese snel op te kunnen sporen. Zo kunnen in het geval van een ondermaatse prothese de slachtoffers sneller en efficiënter geïnformeerd worden over hun prothese. Bovendien worden de gegevens van de registratie gekoppeld aan de bestaande registraties voor borstkankerpatiënten. Zo wordt de kwaliteit van zorg voor vrouwen met borstreconstructies met prothesen transparanter en beter.

Daarbij wordt bijvoorbeeld duidelijk hoeveel procent van de vrouwen een reconstructie van de borst met prothese krijgt en bij hoeveel een complicatie optreedt. Van der Hulst: “Wij hopen dat minister Schippers van VWS het registreren van ingebrachte borstimplantaten voor iedere arts in Nederland verplicht stelt. Wij kunnen dit alleen verplichten voor onze eigen leden, maar in Nederland zijn ook niet-plastisch chirurgen die borstimplantaten plaatsen.”

Naast de situatie in Nederland is er ook internationaal een steeds grotere roep om verplichting van registratie van borstimplantaten. De NVPC werkt in de opzet van haar systeem nauw samen met onder andere Australië, Engeland en de Verenigde staten. Met deze subsidie bevindt de NVPC zich internationaal in de koppositie naar de registratie toe.

Naar verwachting is het systeem eind dit jaar gereed en gebruiken de eerste klinieken het systeem vanaf eind 2013/ begin 2014.

Plaats een reactie