€ 1,3 miljoen voor onderzoek naar betere behandeling mishandelde kinderen

Het Kinder- en Jeugd Traumacentrum Haarlem (KJTC) en Vrije Universiteit Amsterdam hebben van ZonMw € 1,3 miljoen subsidie gekregen om de komende vier jaar nieuwe behandelmethoden voor mishandelde kinderen te ontwikkelen en de bestaande te verbeteren.

Het KJTC en de VU hebben deze subsidie mede gekregen omdat zij al jaren samen werken om wetenschappelijk onderzoek en verbetering van de aanpak van kindermishandeling in de praktijk te combineren. In de regio Zuid Kennemerland wordt hiervoor nauw samengewerkt tussen praktijkinstellingen en beleidsmakers. Al deze partijen en landelijke kennisinstellingen hebben hun medewerking aan dit project toegezegd.

De kernvraag van het onderzoek wordt: hebben de bestaande behandelmethoden voldoende resultaat en hoe kunnen we het resultaat van behandelingen verbeteren? Voor het onderzoeksproject zullen vier promovendi worden aangesteld: twee bij het KJTC en twee bij de VU. De promovendi gaan, naast het wetenschappelijke werk, ook als therapeut in de hulpverlening aan de slag. Voor het onderzoek wordt o.a. gebruik gemaakt van gegevens van het KJTC Haarlem (onderdeel van Jeugdriagg Noord Holland Zuid en OCK│hetSpalier) en het KJTC Leeuwarden (onderdeel van Fier Fryslân, expertise en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties).

Twee andere belangrijke doelen van de academische werkplaats zijn:
1. het ontwikkelen van betere, snellere en resultaatgerichte vormen van samenwerking van alle betrokken instellingen bij een melding van kindermishandeling;
2. het overdragen van de verworven kennis.

Projectleider drs. Janet van Bavel van het KJTC: “Door onderzoek naar de bestaande behandeling en ontwikkeling van nieuwe behandelmethoden willen we kinderen die met mishandeling te maken hebben gehad, optimaal helpen. Dat betekent ook snel. Daarom zullen we met alle betrokken jeugdinstellingen in de regio Zuid Kennemerland een Team Kindermishandeling vormen dat direct aan de slag kan. Kinderen hoeven dan niet meer van de ene instelling naar de andere. We gaan ook het resultaat van deze inspanningen onderzoeken. Tot slot willen we de opgedane kennis breed verspreiden door het opzetten van een Landelijk Opleidingscentrum Aanpak Kindermishandeling (LOAK). Dat doen we samen met Fier Fryslân”.

Zowel de Academische Werkplaats als het LOAK zijn ontstaan in nauwe samenspraak met de stichting Voorkoming van Kindermishandeling in het kader van haar 40-jarig bestaan dit jaar. De stichting financiert ondermeer de bijzondere leerstoel Preventie Kindermishandeling aan de VU, vervuld door prof dr. Francien Lamers-Winkelman.

Plaats een reactie