Subsidie voor genetisch onderzoek naar COPD bij niet-rokers

Marike Boezen, hoogleraar Epidemiologie in het UMCG, heeft een consortiumsubsidie van € 845.000 gekregen van het Longfonds (voorheen Astma Fonds) voor genetisch onderzoek naar de oorzaak van COPD bij niet-rokers. COPD is een veelvoorkomende longziekte die de kwaliteit van leven sterk aantast. Boezen voert het onderzoek uit in samenwerking met de afdeling Genetische epidemiologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Als oorzaak van COPD wordt altijd naar roken gewezen maar 25-45% van de patiënten met COPD heeft nooit gerookt. Waarschijnlijk zijn zij blootgesteld aan andere stoffen, zoals meeroken, ernstige luchtverontreiniging of gassen op het werk. Ook is het waarschijnlijk dat aanleg meespeelt in het ontwikkelen van COPD, maar ook dat is tot nu toe nooit onderzocht.

Boezen maakt voor haar onderzoek gebruik van gegevens van LifeLines, het langlopende onderzoek dat van 165.000 mensen in Noord-Nederland gegevens verzamelt over gezondheid, ziekte, en leefstijl. Met onderzoek onder 22.500 mensen hoopt Boezen te achterhalen wat de rol is van genen en blootstellingen die COPD veroorzaken, dan wel of die blootstellingen tot genetische veranderingen leiden die COPD veroorzaken. Ook wil ze graag achterhalen wie gevoelig is voor deze blootstellingen.

Vroege identificatie van mensen met een verhoogd risico op COPD zal leiden tot gerichte interventies bij deze mensen en zal op termijn het aantal patiënten met COPD doen afnemen. Het onderzoek loopt van oktober 2013 tot oktober 2016.

Plaats een reactie