Subsidie voor beste innovatieproject Parkinson

De Stichting Parkinson Nederland stelt de komende drie jaar jaarlijks een projectsubsidie van 15.000 euro beschikbaar voor een zorginnovatie project dat de kwaliteit van zorg voor parkinsonpatiënten verbetert. Tijdens het ParkinsonNet Congres 2012 op 30 november 2012 wordt de eerste ParkinsonNet Innovation Award uitgereikt.

Iedere ParkinsonNet zorgverlener kan een projectidee indienen. Projecten die direct leiden tot betere parkinsonzorg in de eigen regio, en ook interessant zijn voor andere ParkinsonNet regio’s, komen in aanmerking voor de prijs. Stichting Parkinson Nederland stelt de projectsubsidie beschikbaar.

ZN steunt ParkinsonNet
Het ParkinsonNet bestaat uit regionale netwerken van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van patiënten met de ziekte van Parkinson of op Parkinson lijkende aandoeningen (Parkinsonismen). De netwerken zijn gecentreerd rond één of meerdere maatschappen neurologie van de regionale ziekenhuizen. Zorgverzekeraars Nederland steunt ParkinsonNet omdat het de kwaliteit van zorg verbetert met als gevolg verbetering van de doelmatigheid van de zorg.

Deze film laat op een mooie manier zien wat ParkinsonNet is en waar het voor staat; zorg voor parkinson!

Meer informatie over de ParkinsonNet Innovation Award staat op www.parkinsonnet.nl.

Plaats een reactie