Sturen op kwaliteit en kosten in eerstelijnsdiagnostiek

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) adviseert om de diagnostiek in de eerstelijnszorg te versterken door een meer eenduidig bekostigingssysteem. Door het invoeren van functiegerichte bekostiging op basis van eenduidige prestaties zal de zorgverzekeraar beter kunnen sturen op kwaliteit en kostenbeheersing in de eerstelijnsdiagnostiek.

Op dit moment is het aanbod van eerstelijnsdiagnostiek versnipperd en verdeeld over aanbieders in de eerste- en tweedelijnszorg met ieder eigen regelgeving en bekostigingsmethodieken. In een advies aan de minister beschrijft de NZa op welke wijze de bekostigingssystematiek verbeterd kan worden.

De NZa adviseert voor de functie eerstelijnsdiagnostiek over te stappen op prestatiebekostiging met functionele bekostiging vanaf 2013. Dit maakt het aanbod vergelijkbaar, waardoor zorgverzekeraars een betere prijs-kwaliteit afweging kunnen maken bij de zorginkoop en op deze manier beter kunnen sturen op kwaliteit en kostenbeheersing. Bekostiging op basis van eenduidige, integrale prestaties maakt zorgaanbieders bovendien zelf verantwoordelijk voor het totale proces van eerstelijnsdiagnostiek. Dit stimuleert de samenwerking in de keten.

Na besluitvorming door de minister zal de NZa samen met de zorgaanbieders een eenduidige en overzichtelijke prestatielijst eerstelijnsdiagnostiek opstellen, zodat de onderhandelingen tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar ook daadwerkelijk goed te voeren zijn. Daarbij wordt ook de mogelijkheid voor een zogenoemde facultatieve of vrije prestatie meegenomen, op basis waarvan zorgaanbieders in overleg met de verzekeraar nieuwe zorgdiensten kunnen leveren. Dit biedt meer ruimte voor innovaties in de eerstelijnsdiagnostiek.

Tot slot adviseert de NZa aan de minister om vrije tarieven en een apart budgettair kader in te stellen voor de eerstelijnsdiagnostiek. Een eigen budgettair kader voorkomt ongelijkheid tussen de verschillende aanbieders en maakt dat de verzekeraar bij de zorginkoop beter kan sturen op kwaliteit en kosten.

Plaats een reactie