Studietempo bachelorstudenten universiteiten fors hoger

Het aantal studenten dat in 2012 binnen vier jaar een bachelordiploma heeft behaald aan een Nederlandse universiteit is 62%. Dat is een forse stijging van 7% ten opzichte van een jaar eerder en past in de trend dat het studietempo onder studenten toeneemt.

classroomFotocredits: velkr0 (cc)

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Nederlandse universiteiten (VSNU) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). VSNU-voorzitter Karl Dittrich: “De maatregelen die universiteiten nemen om het studietempo te verhogen blijken effectief.”

Een mogelijke verklaring van de stijging behaalde bachelordiploma’s is de dreiging van de langstudeerboete die inmiddels van tafel is, maar in 2012 nog van kracht was. Volgens de VSNU zijn er ook andere redenen waarom het aantal bachelordiploma’s onder deze groep is toegenomen. Vanaf de invoering van de bachelor-master structuur in 2002 nemen universiteiten diverse maatregelen om ervoor te zorgen dat studenten niet te lang over de opleiding doen.

• de opbouw van het studieprogramma is vaak aangepast: vakken worden in korte intensieve ‘blokken’ gegeven waardoor studenten zich beter kunnen concentreren, en er wordt beter gelet op een regelmatige studiebelasting in het programma;

• er is bij meer opleidingen een bindend studieadvies ingevoerd: een student die in het eerste jaar van de opleiding de gestelde norm niet haalt, kan zich in aansluitende studiejaren niet voor deze opleiding inschrijven;

• om uitstelgedrag bij studenten te voorkomen, is bij veel opleidingen het aantal tentamenherkansingen teruggebracht en het aantal tussentoetsen verhoogd;

• de technische universiteiten hebben afgelopen jaar als laatste instellingen een harde knip tussen de bachelor en de master ingevoerd. Een student mag niet starten met zijn master, voordat het bachelordiploma is behaald.

Universiteiten zijn naast bovengenoemde maatregelen in hun werving gericht op de juiste student op de juiste plek: voorlichtingsactiviteiten zijn bij veel universiteiten uitgebreid met meeloopdagen, proefstuderen en studiekeuzeworkshops, zodat aankomend studenten een beter beeld krijgen van de sfeer van de opleiding en de eisen die er worden gesteld. De komende jaren worden deze activiteiten uitgebreid.

Het CBS presenteert woensdag 3 april 2013 dezelfde cijfers. De VSNU hanteert een andere definitie van het bachelorrendement dan het CBS, waardoor de cijfers van het CBS hoger uitvallen. De VSNU kijkt naar het aantal studenten dat binnen vier jaar afstudeert en het CBS kijkt naar het aantal studenten dat binnen vijf jaar afstudeert. In afspraken met het ministerie van Onderwijs wordt door de VSNU bovendien gekeken naar de totale groep die zich heeft heringeschreven na het eerste studiejaar. Het CBS maakt dat onderscheid niet en rekent met de groep die staat ingeschreven sinds het eerste studiejaar.

Plaats een reactie