Komend studiejaar geen uitbreiding artsenopleiding

De numerus fixus voor de opleiding geneeskunde wordt voorlopig nog niet afgeschaft, zo heeft demissionair minister Ab Klink laten weten. De Raad voor de Volksgezondheid & Zorg adviseerde eind januari om tevens het lotingsysteem los te laten, maar Klink laat een definitief besluit over aan het volgend kabinet.

Snel
De Tweede Kamer had gevraagd om een kabinetsstandpunt hierover, voordat de Kamer in mei met reces gaat. Met een snelle besluitvorming zouden geneeskundeopleidingen al in het nieuwe studiejaar meer studenten kunnen toelaten. Dat zit er volgens Klink niet in.

Meebetalen
De demissionaire bewindsman wijst erop dat de RVZ de numerus fixus alleen wil afschaffen als studenten gaan meebetalen aan hun opleiding. Klink heeft aangegeven niet vooruit te willen lopen op het overleg over deze private bijdragen. Bovendien wijst hij erop dat de medische faculteiten tijd nodig hebben om het onderwijs uit te breiden, wat op zijn vroegst in 2012 mogelijk zou zijn. De RVZ had in zijn advies voorgesteld om het systeem van loting binnen vijf jaar volledig af te breken, en tussentijds, met ingang van komend studiejaar, meer studenten te laten instromen.

Overbelasting
Peter Klootwijk, cardioloog en opleidingsdirecteur Geneeskunde van het Erasmus MC, nuanceert de voordelen van een snelle afschaffing: “Wij zijn in principe niet blij met het loslaten van de numerus fixus. Het betekent vooral dat het handhaven van de kwaliteit van het medisch onderwijs onder druk komt te staan. Denk bijvoorbeeld aan minder kleinschalig onderwijs, grenzen aan de beschikbaarheid van docenten, capaciteit van onderwijsruimten, etc.

Beter presteren
Afschaffing van de numerus fixus heeft gelukkig niet alleen nadelen, laat Klootwijk weten. Afschaffing impliceert ook een gelijktijdig loslaten van het lotingsysteem, waarbij de RVZ daarvoor in de plaats een systeem van 100% (nu 50%) decentrale selectie adviseert. Klootwijk: “Dat heeft voordelen. Het Erasmus MC heeft de afgelopen jaren laten zien dat decentraal geselecteerde studenten drie keer minder vaak uitvallen in de loop van hun studie en bovendien beter presteren in de klinische fase van hun opleiding.”

Plaats een reactie