Studie naar nieuwe methode coaching van leerkrachten

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) heeft 700.000 euro toegekend aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) voor onderzoek. Het gaat om een studie naar een manier om de interactie te verbeteren tussen leerkrachten en leerlingen met gedrags- en emotionele problemen. Het onderzoek wordt gedaan door Pedagogische Wetenschappen van de EUR en Hogeschool Inholland.

In het onderzoek staat de interactie tussen leerkracht en leerling centraal. Docenten hebben vaak geen idee hoe hun gedrag kan uitwerken op kinderen met gedrag- en emotionele problemen. Onderzocht wordt of Multi-method coaching (MMC) een effectieve manier is om deze vaak lastige wisselwerking tussen leerkrachten (in-opleiding) en leerlingen te verbeteren. Als de methode leidt tot positieve transactieprocessen en minder problemen met deze kinderen in de klas, dan kan deze worden opgenomen in het basisonderwijs en in de lerarenopleidingen. In het onderzoek worden 130 leerling-docentrelaties onderzocht, de helft fungeert als controlegroep.

Leerkracht met een ‘oortje’
MMC bestaat uit twee fasen. Eerst krijgen leerkrachten observatietrainingen en analyseren ze aan de hand van videobeelden de problematische interactie met hun leerling die gedrag- en emotionele problemen (GEP) vertonen. In de tweede fase krijgen leerkrachten achttien sessies ‘synchroon videocoachen’, waarbij ze tijdens het lesgeven via een ‘oortje’ trefwoorden krijgen ingefluisterd door de coach. De van te voren vastgestelde trefwoorden staan voor bepaalde handelingen die een leerkracht kan uitvoeren bij de interactie met leerlingen met GEP. De leerkracht kan de aanwijzingen van de coach meteen toepassen in de klas en ervaart direct wat het effect is op de leerling in kwestie. De coach filmt de lessituatie tijdens het coachen. De beelden worden weer gebruikt voor de nabespreking.

De subsidie van 700 000 euro komt van de RAAK-PRO gelden, bedoeld voor het versterken van het praktijkgericht onderzoek aan hogescholen, in samenwerking met de beroepspraktijk, en het intensiveren van de relaties met andere kennisinstellingen.

De Erasmus Universiteit Rotterdam voert het onderzoek uit in samenwerking met Hogeschool Rotterdam, V & F Onderwijs Consult, Yulius, Fontys Fydes en Stichting BOOR, Stichting de Eenbes en de Protestants Christelijke Schoolvereniging Leiderdorp. Het onderzoek, onder leiding van prof.dr. Adriaan Hofman en prof. drs. Dolf van Veen, met als dagelijks begeleider dr. Patrica Vuijk, wordt uitgevoerd als promotie-onderzoek met twee promovendi. De looptijd is vier jaar.

Plaats een reactie