Studentengezondheidstest groot succes

De studentenartsen van de Universiteit van Amsterdam helpen studenten gezond de eindstreep van de studie te halen. De door hun ontwikkelde Internet-vragenlijst met individuele terugkoppeling blijkt een groot succes.

Persoonsgerichte feedback over gezondheids- en studieklachten
Met www.studentengezondheidstest.nl herkennen studenten klachten op tijd en worden zij door stoplichten aangezet tot actie.

In de eerste ronde duizenden deelnemers
Studenten vullen een internet-vragenlijst in en ontvangen aansluitend en direct persoonsgerichte feedback op hun e-mailadres, in de vorm van stoplichten: over hun gezondheid, leefstijl, kwaliteit van leven en hun tevredenheid met de studie. Ze zien hun scores afgezet tegen de gemiddelde scores van de studentenpopulatie. De feedback bevat informatie, tips en verwijzingen op maat.

Test geeft kijkje in de diversiteit aan studentenproblematiek
Er komt veel op studenten af: studiestress, losmaken van thuis, omgaan met meer vrijheid, vinden van een identiteit, horen bij een groep, relaties, seksualiteit, ontdekken leefstijl, financiële – en woonperikelen. Studenten ervaren veel druk: presteren en volwassen worden. Klachten hangen vaak samen met stress.

Aansluiting bij eerder onderzoek
Studenten hebben vaker dan niet-studerende leeftijdsgenoten last van lichamelijke en psychische problemen en zoeken daarvoor vaker geen hulp, of pas in een laat stadium.

Naast onnodige verergering van klachten kunnen studenten hierdoor tevens onnodige studievertraging oplopen. Juist deze studievertraging staat nu in het middelpunt van de belangstelling.

Studenten vinden de test een welkome aanvulling op studiegebied:
Sprekende reacties van studenten zijn: “Het was interessant om te kijken wat de gemiddeldes waren, en hoe ver je daar zelf van af lag”, “Het was net het duwtje in de rug dat ik nodig had.” en “Mede n.a.v. de feedback die ik kreeg heb ik de stappen gezet waar ik al een tijdje tegen aan zat te hikken voor wat betreft mezelf wat meer rust gunnen en ruimte geven in mijn studieplanning.” Komend jaar zal de test aan nog meer studierichtingen van de UvA en HvA aangeboden worden.

De test is voor studenten van hogescholen en universiteiten te vinden op www.studentengezondheidstest.nl

Plaats een reactie