Structurele oplossing nodig voor verantwoordingsverplichting zorgaanbieders

Zorgaanbieders die onder de Wet marktordening gezondheidszorg (wmg) vallen zijn verplicht vanaf 2023 elk jaar vóór 1 juni hun financiële cijfers openbaar te maken. Het gaat daarbij om cijfers van het voorgaande kalenderjaar. Deze jaarverantwoordingsverplichting levert grote problemen op in de uitvoering.

Uitstel jaarverantwoordingsverplichting

VvAA heeft zich de afgelopen maanden hard gemaakt voor uitstel. Op ons initiatief spraken we met een afvaardiging van andere accountants- en administratiekantoren over uitstel met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). En dat heeft zijn eerste vruchten afgeworpen.

Zorgaanbieders die over het boekjaar 2022 voor het eerst een openbare jaarverantwoording Wmg moeten aanleveren, krijgen daarvoor uitstel tot uiterlijk 31 december 2023. Minister Helder deelt dit voornemen in haar brief van 4 november aan de Tweede Kamer.

Het uitstel geldt alleen voor zorgaanbieders die niet al eerder vanuit de Wet Toelating Zorginstellingen (Wtzi) hun jaarverantwoordingsplicht hadden. Ook nieuwe zorgaanbieders kunnen geen gebruik kunnen maken van de uitstelregeling.

Grote zorgen

VvAA is verheugd over dit uitstel op korte termijn maar houdt grote zorgen. Het probleem is niet dat zorgaanbieders en hun dienstverleners hun processen op orde moeten brengen, zoals de minister in haar brief suggereert.

Het kernprobleem is dat de gespecialiseerde kantoren alle jaarcijfers voor al hun klanten in een kwart van de gebruikelijke tijd zouden moeten opleveren. Dit terwijl zij al kampen met een landelijk tekort aan personeel.

2024

Goed dus dat de minister nu voornemens is de deadline op te schuiven tot 31 december 2023. Ook voor 2024 (over boekjaar 2023) heeft de minister een uitstelvoornemen. De uiteindelijke deadline voor de jaren erna wil zij echter wel op 1 juni houden. Dat is merkwaardig omdat het probleem dan niet anders is. Een structureel probleem vraagt om een structurele oplossing.

VvAA heeft nu samen met accountants- en administratiekantoren met VWS de afspraak gemaakt om de komende tijd ook hierover samen een oplossing te zoeken.

“Structurele oplossing nodig voor verantwoordingsverplichting zorgaanbieders’, is een expertquote van Erik van Dam, senior consultant Kennis- en Stakeholdermanagement, VvAA.

Plaats een reactie