Streven naar nul verkeersslachtoffers

Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu maakt donderdag 19 april 2012 tijdens het Nationaal Verkeersveiligheidscongres de cijfers bekend van het aantal verkeersdoden in 2011.

Klas 2A van het Casparus College tijdens Roadtrip van TeamAlert

Waar in 2010 nog sprake was van een afname van het aantal dodelijke ongevallen, is nu sprake van een stijging. De cijfers geven de ontwikkeling aan ten opzichte van de doelstelling maximaal 500 verkeersdoden in 2020 te bereiken.

Naar aanleiding van de ongevallencijfers voelt Stichting TeamAlert zich gesterkt in haar ambitie om met haar voorlichtingscampagnes en projecten naar nul verkeersslachtoffers te streven. Uit een onderzoek dat de stichting onlangs liet uitvoeren naar het sentiment dat leeft onder jongeren rond verkeersveiligheid, bleek dat jongeren zich nog niet voldoende bewust zijn van hun kwetsbaarheid in het verkeer. Omdat zij desondanks een belangrijke risicogroep vormen onder het aantal verkeersslachtoffers, zijn er nog veel slagen te behalen zijn wat betreft bewustwording en gedragsverandering onder deze groep.

TeamAlert liet in maart 2012, in navolging van eerdere resultaten uit december 2010, een onderzoek uitvoeren door Ipsos Synovate onder 500 Nederlandse jongeren tussen de 12 en 25 jaar. Hun opinie over verkeersveiligheid is opvallend in het licht van de verkeersongevallencijfers. De jongeren werden bijvoorbeeld gevraagd of zij zichzelf verkeersveilig achtten. 87% Van hen was het daarmee eens. Daarnaast bleek maar liefst 52% van de jongeren zichzelf als een goede bestuurder te zien vanaf het moment dat het rijbewijs behaald was. Desondanks zijn jongeren nog steeds oververtegenwoordigd in de ongevallencijfers. Dit bevestigt het feit dat jongeren de neiging hebben hun verkeersvaardigheden te overschatten.

Uit het onderzoek van TeamAlert bleek ook dat ongeveer een derde van de jongeren het prima vindt om dronken op de fiets te stappen. 55% Van hen fietst zonder fietsverlichting, 38% negeert het rode verkeerslicht en 8% rijdt wel eens mee met een bestuurder die meer dan twee glazen alcohol op heeft. Deze resultaten bevestigen dat jongeren zich nog steeds niet bewust zijn van risico’s in het verkeer. TeamAlert blijft zich daarom inzetten om het aantal jonge verkeersslachtoffers terug te brengen naar nul.

Plaats een reactie