Strengere regels voor gezinsmigratie

Nederland wil dat Europese lidstaten de mogelijkheid krijgen om strengere regels te stellen aan gezinsmigranten. Dat staat in antwoorden op vragen van de Europese Commissie over de richtlijn gezinshereniging, waarmee de ministerraad op voorstel van minister Leers (Immigratie, Integratie en Asiel) heeft ingestemd.

Het kabinet wil strengere eisen stellen aan nieuwkomers voordat zij naar Nederland komen, zodat zij beter kunnen integreren in de Nederlandse samenleving. Hiermee moet onder meer worden voorkomen dat migranten vaker een beroep doen op sociale voorzieningen en dat kinderen uit migrantengezinnen opgroeien in achterstandssituaties.

Minister Leers heeft verschillende lidstaten bezocht om draagvlak te krijgen voor de Nederlandse voorstellen. Lidstaten moeten voor 1 maart 2012 hun antwoorden insturen. De Tweede Kamer kan tot die tijd nog debatteren over de antwoorden van Nederland.

Meer informatie
Antwoorden ministerraad op vragen Europese Commissie over gezinsmigratie

Plaats een reactie