“Strengere regels voor cosmetische ingrepen gaan niet ver genoeg”

Strengere regels voor cosmetische ingrepen om misstanden te voorkomen zijn een goed begin, maar het is nog niet genoeg. Dat stelt de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) in een reactie op het besluit van minister Schippers voor meer regulering in de sector.

Risicovolle behandelingen mogen straks alleen nog door ‘bevoegd’ medisch personeel worden uitgevoerd. Dat betekent bijvoorbeeld dat schoonheidsspecialistes geen rimpelvullers meer mogen injecteren. De NVPC vindt dit een stap in de goede richting, maar ziet een groot verschil tussen ‘bevoegd’ en ‘bekwaam’ medisch personeel zoals dat in de huidige wet is vastgelegd. Bekwaam maakt volgens deze wet bevoegd, maar bekwaam is niet gedefinieerd. “Het grootste probleem voor ons is dat artsen zonder chirurgische opleiding cosmetische operaties kunnen doen”, stelt dr. René van der Hulst, voorzitter van de NVPC. “Het blijft daardoor mogelijk dat artsen grote chirurgische ingrepen doen, zonder goede opleiding en kwalificaties, alleen omdat ze zichzelf bekwaam achten. Iedere arts kan zich in Nederland namelijk cosmetisch of esthetisch arts noemen.”

De NVPC is voorstander van wetgeving waarin is vastgelegd wanneer iemand precies ‘bevoegd’ is om die ingrepen uit te voeren. “Het is toch gek dat een arts in Nederland bijvoorbeeld een liposuctie kan doen, terwijl hij daar niet voor is opgeleid. Dat zou niet veranderen met het voorstel van minister Schippers”, aldus de NVPC. Daarnaast pleit de vereniging al langer voor striktere regels rond reclame voor cosmetische ingrepen.

Het uitgangspunt van de NVPC is patiëntveiligheid. Voorzitter van de NVPC, René van der Hulst: “Patiënten moeten er van uit kunnen gaan dat iemand die een bepaalde ingreep of behandeling aanbiedt en uitvoert hiervoor aantoonbaar opgeleid en gekwalificeerd is, en dat het gehele proces op een verantwoorde en veilige manier wordt uitgevoerd. Op dit moment is elke arts, geregistreerd in de wet BIG, bevoegd om cosmetische ingrepen uit te voeren. Het is mogelijk dat zij soms (grote) chirurgische ingrepen uitvoeren zonder hiervoor opgeleid of gekwalificeerd te zijn, uitsluitend omdat zij zichzelf bekwaam achten. Het probleem zit voor een groot deel in het ontbreken van een definitie van bekwaamheid in de wet BIG. Wij zijn van mening dat deze wet op dat punt aangepast zou moeten worden.” Ook de Inspectie voor de gezondheidszorg ziet liever de wet BIG aangepast. In andere Europese landen is dit al lang bij wet geregeld, en is er voor iedereen duidelijkheid.

Kwaliteitsbeleid NVPC
De NVPC heeft al jaren een kwaliteitsbeleid. Om kwaliteit voor patiënten te waarborgen heeft de NVPC de ‘kwaliteitsnorm plastische chirurgie’ en ‘leidraad privé-klinieken’ ontwikkeld die gelden voor alle leden van de NVPC. Hierin staan onder andere strenge eisen omtrent leeftijd, reclame, faciliteiten en opleiding.

“Op dit moment kunnen wij dus alleen onze eigen leden deze kwaliteitseisen opleggen en kan de Inspectie voor de Gezondheidszorg deze eisen ook alleen bij plastisch chirurgen handhaven, terwijl andere artsen ongehinderd hun gang kunnen gaan.” Volgens de NVPC is een zesjarige opleiding met vele vastgelegde toetsingsmomenten niet te vervangen door een of enkele (soms) halfdaagse cursussen, die vaak geen enkele officiële status hebben. In een tijdperk waar patiëntveiligheid sterk benadrukt wordt maken wij ons hier als vereniging ernstig zorgen over. Van der Hulst: “Wij roepen de minister van VWS op om, naast het verzoek tot aanpassing van de wet BIG, onze kwaliteitseisen op te leggen aan de grote groep cosmetisch en esthetisch artsen. Daarbij is bekwaamheid concreet geformuleerd en gaan de eisen dus verder dan nu door de minister aangekondigd.”

Minimumleeftijd verhoogd
De NVPC juicht toe dat de minimumleeftijd voor cosmetische ingrepen in Nederland wordt verhoogd, van 16 naar 18 jaar. De regel is conform de richtlijnen van de vereniging die zijn vastgelegd in de Leidraad privé-klinieken die geldt voor alle leden van de NVPC. Schippers maakt wel een uitzondering voor cosmetische operaties aan bijvoorbeeld flaporen en wijnvlekken. Dat soort ingrepen mogen ook in de toekomst nog wel op jongere leeftijd.

Plaats een reactie