Strengere controles groente en fruit van buiten EU effectief

Uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) blijkt dat de strengere controles op groente en fruit van buiten de EU effectief blijven. Op producten uit de derde landen die door de Europese Unie zijn aangewezen is in de meeste gevallen een duidelijke afname te zien van het aantal residu-overschrijdingen en van het aantal middelen per monster.

Op basis van de Europese Verordening 669/2009, die sinds januari 2010 van toepassing is, neemt de NVWA monsters van door de Europese Commissie aangewezen groente en fruit uit bepaalde derde landen. Deze partijen worden bij invoer vastgehouden en gecontroleerd op aanwezige gewasbeschermingsmiddelen. De NVWA geeft de partij pas vrij als blijkt dat er geen residu-overschrijdingen zijn gevonden.

Wettelijke norm (MRL) en gezondheidscriteria
Voor elk gewasbeschermingsmiddel is vastgesteld hoeveel ervan uiteindelijk in groente of fruit mag achterblijven. Dit is de Maximale Residu Limiet (MRL). De MRL’s worden vastgesteld op basis van 2 overwegingen: bescherming van de volksgezondheid en goed landbouwkundig gebruik. Daarbij heeft bescherming van de volksgezondheid prioriteit. Goed landbouwkundig gebruik wil zeggen dat landbouwers niet meer van een bepaald bestrijdingsmiddel mogen gebruiken dan nodig is om een ziekte of plaag goed te bestrijden. In de praktijk stelt met name het goed landbouwkundig gebruik de grens. Dit betekent dat MRL’s vaak op een veel lager niveau liggen dan vanuit gezondheidsoogpunt noodzakelijk is. Uit berekeningen van de NVWA blijkt ook dat als een MRL wordt overschreden, er vrijwel nooit sprake is van een gevaar voor de volksgezondheid. De MRL’s zijn voor heel Europa wettelijk vastgelegd.

De gezondheidscriteria zijn gebaseerd op consequenties van langdurig gebruik (Acceptable Daily Intake, ADI) en op kortdurende blootstelling (Acute Referentiedosis, ARfD), de maximaal toelaatbare hoeveelheid voor kortdurende blootstelling.

Overschrijdingen gezondheidscriteria
In de periode juli 2009 – juni 2011 heeft de NVWA ruim 8000 monsters genomen. Daarbij trof zij , 41 overschrijdingen van de gezondheidscriteria aan, vooral bij producten uit Thailand, India, Egypte en de Dominicaanse Republiek. In deze periode betrof het met name potentiële ARfD-overschrijdingen. Het is dan niet meer zeker of het om een veilig product gaat.

Overschrijdingen wettelijke norm (MRL)
Producten uit niet-EU landen voldeden vaak niet aan de wettelijke norm (MRL). De meeste overtredingen kwamen voor bij producten uit Vietnam (46%), India (35%), China (32%), Thailand (19%), Kenia (22%), de Dominicaanse Republiek (13%) en Egypte (12%). Een nieuwkomer in deze opsomming is Vietnam. Dit komt vooral door kruiden en pepers. Producten waarin vaker een overschrijding te zien was zijn: pepers, bonen (inclusief kousenband), erwten (inclusief peultjes/sugar snaps) en Aziatische broccoli.

Opvallend is dat de daling van het overschrijdingspercentage van Thaise producten alleen geldt voor de producten van het ‘strenge import-regime’. De overige Thaise producten blijken nog steeds vaak boven de limiet.

Groente en fruit uit Frankrijk, Griekenland en Nieuw-Zeeland lieten vrijwel geen overschrijdingen van de normen zien. Bloemkool, ijsbergsla, rode biet, rode kool, witte kool, kiwi, peer en perzik waren vrijwel vrij van residuen.

Controles
De nVWA controleert steekproefsgewijs en risicogericht. De keuze van de te bemonsteren producten is afgestemd op de consumptie van producten in Nederland en de resultaten van eerdere onderzoeken. Producten die gezondheidcriteria overschrijden worden zo mogelijk uit het handelskanaal gehaald. Ook worden andere Europese lidstaten op de hoogte gebracht van overschrijdingen via het Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF).

In 2012 voert de nVWA het al ingezette beleid uit 2011 verder uit. Dit betekent dat zij minder controles uitvoert bij producten uit Nederland en de EU, maar juist meer importproducten van buiten de EU controleert. Op basis van eerdere resultaten krijgen de volgende producten extra aandacht:

– Thailand: pepers, kruiden;
– India: kruiden, vruchtgroenten;
– Egypte: vruchtgroenten;
– Hongkong/China: choi sam (Chinese broccoli);