Strengere aanpak drugs in het verkeer

0
570

Wie binnen vijf jaar tweemaal wordt betrapt op rijden onder invloed en daarvoor onherroepelijk wordt veroordeeld raakt zijn rijbewijs kwijt. Na de periode van rijontzegging moet dan opnieuw rijexamen worden gedaan. De ministerraad heeft op voorstel van de ministers Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu en Opstelten van Veiligheid en Justitie ingestemd met een wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 die de uitbreiding van de huidige recidiveregeling met drugsdelicten mogelijk maakt. Hierdoor verbetert de aanpak van het rijden onder invloed in het verkeer.

Vanaf 1 juni 2011 geldt een puntenrijbewijs voor alcoholovertreders (recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten). Zij krijgen voor elke eerste overtreding één punt en bij een onherroepelijke veroordeling voor de volgende overtreding met een promillage van meer dan 1,3 het volgende punt. Bij dit tweede punt wordt het rijbewijs automatisch ongeldig. Dit betekent dat men na twee onherroepelijke veroordelingen het rijbewijs kwijt is. Vanaf 1 juli 2013 (streefdatum) wordt nu ook het herhaaldelijk rijden onder invloed van drugs onder de recidiveregeling gebracht. De recidiveregeling geldt zowel voor beginnende als ervaren bestuurders.

Drugsgebruik in het verkeer kan straks worden opgespoord door een test met de zogeheten speekseltester en een daarop volgend bloedonderzoek. Een lijst met veelvoorkomende drugs geeft precies aan boven welke waarden het gebruik gevaar voor het verkeer oplevert. Als bloedonderzoek vaststelt dat een bestuurder een hogere concentratie van de meetbare stof in zijn bloed heeft dan de vermelde grenswaarde is het bewijs geleverd voor overtreding en volgt een straf, bijvoorbeeld een boete of een tijdelijke ontzegging van de rijbevoegdheid. Politieagenten kunnen straks automobilisten, motorrijders en bromfietsers verplichten mee te werken aan het afnemen van een speekseltest. De invoering van de speekseltest wordt geregeld in een wetsvoorstel van het ministerie van Veiligheid en Justitie dat inmiddels bij de Tweede Kamer aanhangig is.

Met de wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 wordt ook de keuringsleeftijd van oudere rijbewijsbezitters verhoogd van 70 naar 75 jaar.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.