Strenge eisen bij afsluiten drinkwater consumenten

Drinkwaterbedrijven mogen klanten die hun waterrekening niet betalen niet zomaar afsluiten. Dat staat in de Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van drinkwater die vrijdag 20 april 2012 in de Staatscourant is gepubliceerd.

Drinkwaterbedrijven zijn verplicht een vaste procedure te volgen voorafgaand aan afsluiting van een consument bij wanbetaling. De bedoeling is afsluitingen en het oplopen van betaalachterstanden bij klanten te voorkomen.

Staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu): “Water is een eerste levensbehoefte. Waterbedrijven moeten daarom uiterst zorgvuldig omgaan met het afsluiten van klanten.” De regeling treedt 1 juni 2012 in werking.

De procedure die drinkwaterbedrijven moeten volgen omvat een aantal stappen. Belangrijk is dat bij het achterblijven van betaling een schriftelijke herinnering moet worden gestuurd. In deze betalingsherinnering wordt ook verwezen naar de mogelijkheden van schuldhulpverlening.

Verder dient het waterbedrijf te melden dat een consument niet kan worden afgesloten als deze een medische verklaring kan overleggen waaruit blijkt dat de afsluiting zeer ernstige gezondheidsrisico’s voor hem oplevert.

Naast de schriftelijke herinnering dienen waterbedrijven zich in te spannen om via persoonlijk contact consumenten te wijzen op hun betalingsachterstand en manieren op deze te voorkomen en te beëindigen.

De regeling geldt voor consumenten (kleinverbruikers) en niet voor bedrijven. Op dit moment volgen drinkwaterbedrijven eigen interne procedures. Met deze regeling wordt het afsluitbeleid voor drinkwater binnen de sector gelijk getrokken. Eerder is dit al met gas en elektriciteit gebeurd.

Plaats een reactie