Stopzetten subsidie deskundigheidsbevordering kortzichtig

Het schrappen van de subsidie voor landelijke deskundigheidsbevordering van vrijwilligers is “kortzichtig”. Dat zegt Humanitas-directeur Eva Scholte in reactie op het nieuws dat de subsidie met ingang van 2012 wordt stopgezet.

GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman had op verzoek van Humanitas staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner van VWS Kamervragen gesteld over de subsidie. In haar antwoord op de Kamervragen liet Veldhuijzen van Zanten weten dat de subsidie per 1 januari 2012 van de baan is. De staatssecretaris stelt vrijwilligerswerk van belang te vinden, maar desondanks de subsidie stop te zetten. “De belangrijkste reden is dat de effectiviteit van deze subsidiemogelijkheid zeer beperkt was. In 2011 konden slechts 15 van de circa 90 aanvragen worden gehonoreerd. Daarbij ligt de verantwoordelijkheid voor het ondersteunen van vrijwilligers op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning bij de gemeenten. Ook het bevorderen van deskundigheid valt daaronder”, aldus de staatssecretaris.

Humanitas-directeur Eva Scholte noemt het “kortzichtig” om de subsidie aan landelijke vrijwilligersorganisaties stop te zetten. Scholte: “Het is teleurstellend dat de overheid enerzijds steeds meer aan vrijwilligers overlaat, maar anderzijds steeds minder geld in de deskundigheidsbevordering van vrijwilligers steekt. Vooral omdat wetenschappelijk onderzoek aantoont dat de economische waarde van vrijwilligerswerk groot is en ruimschoots opweegt tegen de kosten.”

In reactie op het stopzetten van de subsidies zal Humanitas haar afdelingen gaan helpen bij het aanvragen van subsidies bij gemeenten en het zoeken naar andere financieringsbronnen.