Stoppen met roken dankzij gratis medicatie

Als een stoppen-met-roken-behandeling vergoed wordt, schrijven huisartsen zo’n behandeling vaker voor. Er blijken dan ook minder mensen daadwerkelijk te roken. Dat is de uitkomst van een onderzoek door gezondheidspsycholoog Marjolein Verbiest (Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde). Ze beschrijft het onderzoek in het tijdschrift Addiction.

Verbiest koppelde drie databases aan elkaar uit de periode 2001-2012: gegevens over het aantal stoppers (Stivoro), gegevens over voorgeschreven hulpmiddelen om te stoppen met roken (Nivel) en gegevens over de uitgifte van stopmedicatie door apotheken (Stichting Farmaceutische Kengetallen).

In 2007 bracht het NHG een richtlijn uit over stoppen met roken. Die hield in dat huisartsen van hun patiënten gingen bijhouden of ze rookten en actief gingen adviseren over stoppen. Verbiest zocht uit of er sinds die richtlijn meer rokers waren gestopt. Dat bleek niet het geval. Of huisartsen wel actiever waren geworden op dit terrein kon ze niet opmaken uit de gebruikte databases. Wat wél zichtbaar effect had, was de vergoeding door de zorgverzekeraars van stoppen-met- roken-medicatie. Die werd in 2011 ingevoerd.

Meer dan een pilletje
Verbiest benadrukt dat een pilletje alleen niet genoeg is. “Het gaat om een totaalbehandeling. De huisarts bespreekt het rookgedrag, schrijft voor en begeleidt de patiënt bij het stoppen. Zodra de medicatie vergoed werd, schreven huisartsen in ieder geval vaker stoppen-met-rokenmedicatie voor.” Ook constateerde Verbiest dat er meer mensen waren gestopt – “nee, niet alleen op 1 januari!”.

Effect
Het resultaat was dat er in 2011 2,9 procent minder mensen rookten dan in het jaar daarvoor. De vergoeding voor medicatie werd een jaar later door een nieuw kabinet afgeschaft. Dat had een zichtbaar effect op het totaal aantal rokers: dat steeg met 1,2 procent. Inmiddels is de vergoeding weer ingevoerd. “Het is fijn om te zien dat dat effect heeft”, zegt Verbiest.

Ze hoopt dan ook dat politici en organisaties als Stivoro haar resultaten kunnen gebruiken. Voor alle duidelijkheid: “Er zijn geen belangen in het spel, ik word niet betaald door Stivoro of door de makers van de medicatie.”

Plaats een reactie