Stop verlies plant- en diersoorten in Europa

In 2020 moet het verlies aan plant- en diersoorten in Europa op zijn minst zijn gestopt. Het behoud en herstel van beschadigde ecosystemen moet hoger op de politieke agenda komen en biodiversiteit moet ook in andere beleidsterreinen – zoals landbouw, visserij, bosbouw, transport en industrie – worden geïntegreerd, zo stelt een rapport van de hand van D66-europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy dat vrijdag 20 april 2012 door het Europees Parlement is aangenomen.

In het initiatiefrapport – aangenomen met 414 stemmen voor, 55 tegen en 64 onthoudingen- waarschuwt Gerbrandy voor de constante achteruitgang van de biodiversiteit in de EU. Ook wijst hij op de enorme kosten die hiermee gepaard gaan: “Een kwart van de planten en dieren in Europa dreigt uit te sterven. De vernietiging van de natuur kost jaarlijks ongeveer 3 procent economische groei.”

Het rapport is een reactie op voorstellen van de Europese Commissie voor een Europese strategie voor biodiversiteit, ingediend in mei 2011.

Het EP meent dat deze nieuwe strategie geen echte oplossing biedt om plant- en diersoorten te beschermen. Belangrijker zijn volgens EP-leden de op handen zijnde hervormingen van het gemeenschappelijk landbouw- en visserijbeleid en van de financiële perspectieven die als een soort Europees regeerakkoord voor de periode 2014-2020 fungeren.

Gemeenschappelijk landbouwbeleid
De tekst benadrukt dat het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) niet alleen een instrument is voor voedselvoorziening en plattelandsontwikkeling, maar ook voor behoud van biodiversiteit. Betreurd wordt dat de huidige maatregelen ter bescherming van het milieu de achteruitgang van de biodiversiteit niet hebben weten te stoppen.

Volgens de EP-leden moet het landbouwbeleid zo worden omgebogen dat boeren worden gecompenseerd voor het leveren van bijdrage aan de bescherming van de natuur.

Natuurschade compenseren, schadelijke subsidies afbouwen
EP-leden bepleiten ook een ‘No Net Loss’ principe, wat er op neer komt dat overheden en bedrijven de schade die zij toebrengen aan de natuur moeten goedmaken via de financiering van compensatieprojecten. Hiermee wordt in Europa, maar ook in de VS al geëxperimenteerd. Ook de subsidies die schade aan natuur toebrengen, zoals op leaseauto’s, rode diesel en visserij, zouden zo snel mogelijk – en in ieder geval voor 20120 – moeten worden afgebouwd. Gerbrandy: “Nu betalen we dubbel: we financieren de afbraak en moeten het vervolgens voor veel geld repareren.”

Plaats een reactie