Stop met het jaarlijks afknijpen van zorgtarieven

De komende jaren ontploft de vraag naar ouderenzorg door de oprukkende vergrijzing. Tegelijk kampen steeds meer aanbieders van ouderenzorg in toenemende mate met personeelstekorten.

Conny Helder, bestuurslid van branchevereniging ActiZ, schudt het nieuwe kabinet alvast wakker: “Rutte-IV moet stoppen met het jaarlijks laten afknijpen van tarieven voor zorg en behandeling en als de wiedeweerga gaan investeren in de begeleiding van kwetsbare ouderen en chronisch zieken.”

Personeelstekort in de ouderenzorg

Volgens Helder is het personeelstekort in de ouderenzorg voorlopig niet volledig oplosbaar door de afnemende beroepsbevolking.

“Om de zorg te kunnen blijven leveren moeten we het anders gaan organiseren. Niet langer blind besparen op tarieven, maar met beleid bekostigen. Er is een betere mix nodig tussen besparen en investeren.”

Personeelstekorten zijn een steeds breder maatschappelijk fenomeen. Het CBS liet weten dat er voor het eerst in de geschiedenis meer vacatures zijn dan werkzoekenden.

Er waren nog nooit meer dan de huidige 300 duizend vacatures in Nederland. Het tekort in de ouderenzorg is al jaren nijpend en loopt tot 2030 op tot bijna 130 duizend medewerkers.

personeelstekorten, ouderenzorg

Zorgverzekeraars

De focus van de door Den Haag aangestuurde zorgverzekeraars zou gericht moeten zijn op goed gebruik van de schaarse middelen en mensen.

“Meer samenwerking tussen zorgverleners in de regio en synergie tussen professionele zorg en mantelzorg is cruciaal,” stelt Helder. “Het Nederlandse zorgstelsel is van oudsher georganiseerd vanuit ziekte-denken.”

“Het behandelen van mensen staat in die benadering voorop. Die kosten worden dus ook vergoed. Kijkend naar de toekomst zullen veel meer mensen langer thuis wonen. Dus is er veel meer begeleiding nodig dan behandeling. We moeten ons nadrukkelijker richten op gezond zijn en blijven, ook als dat met gebreken is. Het principe van positieve gezondheid moet leidend worden; wat mensen nog wél kunnen moet centraal staan. Dit is een wezenlijk ander uitgangspunt voor de Haagse beleidsmakers dan de afgelopen tig jaar.”

Plaats een reactie