Stop met eenzijdige benadering van ouderen als kostenpost

0
604

De protestants-christelijke ouderenorganisatie PCOB heeft er genoeg van dat ouderen stelselmatig als kostenpost worden gezien. De PCOB stelt op basis uitkomsten van haar verkiezingspanel dat het meer betrekken van ouderen bij het besluit wel of niet te behandelen, kosten kan reduceren.

Eenzijdige beeldvorming
“De relatie tussen zorgverlener en cliënt moet er één zijn van samenwerking in plaats van tegenspelers. De verhouding wordt in de politiek steeds maar weer op scherp gezet. Dat werkt contraproductief en zal niet leiden tot kostenreductie”, zegt Gerrie Abrahamse, beleidsmedewerker Zorg bij de PCOB. ‘Om de zorg voor Nederlanders betaalbaar te houden, moet er vooral ingegrepen worden in de ouderenzorg’, zegt minister Edith Schippers vandaag in verschillende media. Maar het moet nu eens afgelopen zijn met het eenzijdig benaderen van ouderen als kostenpost, stelt de PCOB. “Dat er iets moet gebeuren en dat je er niet aan ontkomt om de zorg anders in te richten, dat is een feit. Dat hebben we ook als samenwerkende ouderenorganisaties steeds naar voren gebracht. Maar om de rekening eenzijdig aan de ouderen te presenteren, gaat ons te ver. Bovendien gaan ouderen die zorg nodig hebben, zich overbodig voelen.” Dat blijkt uit een gepubliceerde peiling onder het PCOB-verkiezingspanel.

Betrek ouderen bij behandelbeslissing
“Betrek ouderen meer bij een (al dan niet te starten) behandeling, zodat zij inbreng hebben bij het wel of niet uitvoeren van een onderzoek of behandeling”, vraagt 95% van het panel. En ruim 75% van de ondervraagden geeft aan: ‘Door inzicht in de kosten van een behandeling , ga ik bewuster om met het gebruik van de gezondheidszorg. “Dat zou volgens ons overigens niet alleen voor ouderen moeten gelden, maar voor alle Nederlanders” aldus Abrahamse. Een kleine meerderheid van het PCOB-Verkiezingspanel is het ermee oneens dat een beslissing of een behandeling wel of niet wordt uitgevoerd, afhankelijk gemaakt mag worden van de kosten in relatie tot de levensverwachting van iemand. Daarbij stelt bijna 90% van het panel dat behandelingen van levensbedreigende ziekten beschikbaar en toegankelijk moeten blijven voor iedereen in Nederland, ongeacht inkomen of leeftijd.

“Minister Schippers pleit voor het organiseren van ouderenzorg bij mensen thuis. Dat is prima, want dat wil uiteindelijk iedereen. En omzien naar elkaar hoort daarbij. Maar volgens 70% van de leden van het PCOB-verkiezingspanel is het geen goed idee dat familie verplicht wordt om mee te helpen wanneer ouderen in een instelling wonen. Daarnaast vindt 80% het geen goede ontwikkeling te verplichten dat kinderen hun ouders in huis nemen als ze niet meer zelfstandig kunnen wonen. Abrahamse: Wij hopen dat de politieke partijen ook naar de wensen van ouderen zelf luistert. Ruim 35% van de kiezers is immers 50 jaar of ouder.”