“Stop Edith Schippers – Stop de tabakslobby”

De Stichting Rookpreventie Jeugd heeft maandag 8 oktober 2012 een open brief (*) gestuurd aan PvdA-fractievoorzitter Diederik Samsom. Hij wordt gevraagd om van Edith Schippers te eisen dat er een einde komt aan haar veel te innige banden met de tabaksindustrie. Iemand met de bijnaam “minister van tabak” is geen geloofwaardige minister van Volksgezondheid.

De open brief met als titel Stop Edith Schippers – Stop de tabakslobby is geschreven door Pauline Dekker en Wanda de Kanter, oprichters van de Stichting Rookpreventie Jeugd. Beiden zijn longarts in het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. Ze schreven het boek Nederland stopt! Met roken. Vanwege hun inzet voor een rookvrij Nederland en hun bijzondere aanpak van tabaksverslaving, werden zij dit jaar door KWF Kankerbestrijding onderscheiden met de Professor Muntendamprijs. Eerder ontvingen Dekker en De Kanter de Europese Smoke Free Award.

In de open brief wordt Samsom herinnerd aan zijn verkiezingscampagne. Hij noemt zijn kinderen en hun leeftijdsgenootjes de inspiratiebron van zijn politieke ambities. Samsom moet consequent zijn en ijveren voor een streng tabaksontmoedigingsbeleid voor jongeren, vinden de briefschrijvers. Minister Schippers van Volksgezondheid wordt tot in het buitenland “minister van tabak” genoemd. Onder haar beleid heeft de tabakslobby vrij spel gekregen. Dat moet in het nieuwe kabinet anders.

De feiten: direct na haar aantreden versoepelde Schippers het rookverbod in de horeca. Het dagblad Trouw achterhaalde dat het ministerie van VWS sinds Schippers minister is, zeer intensieve contacten onderhoudt met de tabaksindustrie. Dit is in strijd met het cordon sanitaire dat invloed van de tabaksindustrie op het rookbeleid verbiedt. In 2008 ging Nederland akkoord met een verdrag daarover van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)..

n de Europese Unie wordt de laatste jaren veel werk gemaakt van een ontmoedigingsbeleid. Minister Schippers heeft daarentegen weinig tot niets gedaan. Ter illustratie: de verkoopleeftijd van tabak is in veel landen inmiddels verhoogd naar 18 jaar en er zijn ook rookverboden ingevoerd voor jongeren. In Nederland mag je nog altijd sigaretten kopen als je 16 jaar bent en er geldt geen leeftijdsgrens voor roken. In cafés en zelfs op schoolpleinen wordt volop gerookt. Vergelijk dat met Engeland waar sigaretten niet meer openlijk mogen worden verkocht. Mede dankzij het beleid van Schippers is Nederland zo’n beetje de Europese hekkensluiter als het om rookontmoedigingsbeleid gaat. Ze schrapte zelfs de vergoeding voor de hulp bij stoppen met roken. Onder druk van de Tweede Kamer is dat onlangs teruggedraaid.

Ook in internationaal verband blinkt Nederland uit in het verdedigen van de belangen van de tabaksindustrie. Trouw achterhaalde dat Nederland tijdens een vergadering van de WHO zich tegen een verbod keerde op de toevoeging van geur- en smaakstoffen aan tabak. Honing, drop en andere zoetigheid moeten de vieze smaak van sigaretten maskeren en jongeren er toe verleiden te gaan roken.

In mei van dit jaar constateerde de Algemene Rekenkamer dat de tabakslobby ook invloed heeft op het ministerie van Financiën. Naar aanleiding daarvan kondigde de PvdA een wetsvoorstel aan waarmee de activiteiten van lobbyisten zichtbaar moeten worden. De Stichting Rookpreventie Jeugd vindt dat Nederland zich aan het cordon sanitaire moet houden.Tabakslobbyisten behoren van het Binnenhof te worden geweerd.

(*) OPEN BRIEF AAN DIEDERIK SAMSOM

STOP EDITH SCHIPPERS – STOP DE TABAKSLOBBY

Amsterdam, 8 oktober 2012

Beste Diederik Samsom,

U maakt er geen geheim van dat uw kinderen een belangrijke rol spelen in uw leven, ook als het om uw politieke ambities gaat. Tijdens de afgelopen verkiezingscampagne kwamen uw dochter Benthe en uw zoon Fane prominent in beeld. Ook al vóór die tijd vertelde u over de handicap van uw dochter. En over uw zoon, die net als u vroeger, graag de grenzen verkent van wat nog nét mag.

In een tv-spotje belooft u dat u “met alles wat u in u hebt”, zult strijden voor goede zorg, het beste onderwijs en een duurzame economie voor uw kinderen en hun leeftijdsgenootjes. Daarom schrijven wij u deze brief. Wij zijn Pauline Dekker en Wanda de Kanter, allebei longarts in het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. Dagelijks zien wij de desastreuze gevolgen van tabak. Om die reden hebben wij de Stichting Rookpreventie Jeugd opgericht. Als niemand in Nederland zou roken, zouden onze wachtkamers zo goed als leeg zijn.
U staat zich erop voor dat u gezond leeft. U rookt niet en u bent vegetariër. Ongetwijfeld doet u er alles aan om te voorkomen dat uw kinderen gaan roken. Net als uw partij bent u geen sympathisant van de tabaksindustrie. Dat geldt helaas niet voor uw coalitiepartner-in-wording de VVD. Sinds het aantreden van Edith Schippers is de tabakslobby kind aan huis op het ministerie van Volksgezondheid. Tot in het buitenland aan toe staat zij bekend als “minister van tabak”.

Per jaar sterven 23.000 Nederlanders aan de gevolgen van roken. Tabak is de grootste sluipmoordenaar van ons land. Minister Edith Schippers ontkent deze feiten niet. Maar ze vindt roken een zaak van ‘eigen keuze’ van volwassenen, die zich bewust zouden zijn van het risico. Wij weten beter. De overgrote meerderheid van onze patiënten is al op dertien- veertienjarige leeftijd verslaafd geraakt aan nicotine. De pubertijd, als jongeren gaan experimenteren, blijkt de meest risicovolle periode. In die leeftijdsperiode zijn wij zélf uit nieuwsgierigheid gaan roken. Behalve uit onze praktijk als longarts weten wij uit eigen ervaring hoe moeilijk het is om van een nicotineverslaving af te komen.

Wij vinden dat er een einde moet komen aan de veel te innige banden van Edith Schippers met de tabaksindustrie. Zonder die voorwaarde kan de PvdA onmogelijk accepteren dat Schippers opnieuw wordt benoemd tot minister van Volksgezondheid. Nederland heeft nota bene een cordon sanitaire ondertekend, een internationaal verdrag van de WHO, waarin het verklaart de tabakslobby geen invloed te zullen geven op het tabaksbeleid.

Vindt u het niet beschamend dat ons land achteraan hobbelt in het tabaksontmoedigingsbeleid? In heel Europa worden steeds meer maatregelen genomen om jongeren van het roken af te houden. In de meeste landen is de verkoopleeftijd 18 jaar en in Duitsland, Hongarije, Spanje, Portugal, Estland en Finland is het officieel zelfs verboden om onder de 18 jaar te roken. In Engeland mogen sigaretten sinds kort niet meer openlijk worden verkocht. Onder invloed van de tabakslobby is de verkoop aan zestienjarigen hier nog steeds toegestaan en geldt er geen leeftijdsgrens voor roken. In cafés en zelfs op schoolpleinen wordt volop gerookt. Sigaretten zijn op elke hoek van de straat te koop.

Beste Diederik Samsom, u zegt te willen opkomen voor de belangen van kinderen. Handel daar naar en bescherm ze tegen de sigaret. Stop Edith Schippers Stop de tabakslobby. Wij rekenen op u.

Met vriendelijke groet,

Pauline Dekker en Wanda de Kanter, longartsen
Stichting Rookpreventie Jeugd
p/a Vossiusstraat 27 hs
1071 AG Amsterdam
e-mail: rookalarm@gmail.com

3 gedachten over ““Stop Edith Schippers – Stop de tabakslobby””

  1. De overheid ontvangt weliswaar jaarlijks 2,2 miljard euro aan tabaksaccijnzen, echter de maatschappelijke kosten van roken zijn fors hoger (geschat 6 tot 9 miljard). Het standpunt van VVD en Edith Schippers mbt. roken blijft dus een mix van liberale dogma’s en kortzichtig populisme.

    Beantwoorden
  2. Goede brief. Jammer dat het geen zin heeft gehad en we nog steeds opgescheept zitten met een minister van Volksgezondheid die alleen maar geeft om geld, boven de gezondheid van het volk…

    Beantwoorden

Plaats een reactie