Stop de stapeling! Grote actie op 19 september

Bezuinigingen op patiëntenorganisaties, in de zorg, op de Wajong en andere sociale voorzieningen: ze komen allemaal aan bod tijdens de grote protestmanifestatie op 19 september 2011. De CG-Raad organiseert deze dag samen met onder meer de FNV en AbvaKabo.

Ochtendprogramma
De CG-Raad is bezig met een apart ochtendprogramma dat volledig in het teken staat van de talrijke bezuinigingsmaatregelen die chronisch zieken en gehandicapten treffen. Van de verschraling van zorg en voorzieningen tot en met de bezuiniging op de belangenorganisaties zelf.

De boodschap van de manifestatie is: dit kabinet helpt de participatie van chronisch zieken en gehandicapten om zeep. Door de stapeling van bezuinigingsmaatregelen worden we buitenspel gezet.

Op het podium komen mensen aan het woord die de bezuinigingen aan den lijve (gaan) ondervinden. Op het plein komt verder op beeldende en ludieke wijze aan bod dat dit kabinet chronisch zieken en gehandicapten buitenspel zet.

Het ochtendprogramma begint op maandag 19 september om 11.00 uur op het Spuiplein in Den Haag. De vakbonden hebben ook een eigen programma in de ochtend. Ze organiseren verschillende bijeenkomsten over het kabinetsbeleid, waarbij nadrukkelijk de bezuinigingen op de Wajong en sociale werkvoorzieningen ter sprake komen.

Middagprogramma
In de middag vindt een gezamenlijke mars rond het gebouw van de Tweede Kamer plaats. De mars eindigt op een centraal plein (locatie is nog niet definitief bekend) waar een grote eindmanifestatie plaatsvindt. Ook hierbij is er veel aandacht voor chronisch zieken en gehandicapten.

Meer lezen over de actiedag of aanmelden om mee te doen?

Plaats een reactie