“Stop bezuinigingen op behandeling getraumatiseerde kinderen!”

Kinderen die behandeld worden in het Kinder– en Jeugdtraumacentrum (KJTC) in Haarlem, hun ouders, hulpverleners en advocaten hebben een oproep gedaan aan staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten om de bezuinigingen op dit centrum terug te draaien. Het KJTC kan, door de korting op steun, een derde minder kinderen behandelen. De oproep in de vorm van een videobrief is dinsdag 17 januari 2012 door VARA Ombudsman Pieter Hilhorst bezorgd bij het ministerie van VWS en het VARA programma De Ombudsman besteedt vrijdag 20 januari 2012 uitgebreid aandacht aan de kwestie.

Het KJTC is gespecialiseerd in de behandeling van kinderen die zijn getraumatiseerd door seksueel misbruik, huiselijk geweld of kindermishandeling. Door bezuinigingen van het ministerie van VWS kan het Kinder- en Jeugdtraumacentrum vanaf 1 januari 2012 een derde (in totaal zo’n honderd) minder kinderen behandelen. Daarmee valt de basis onder het KJTC vandaan. Dit is des te schrijnender omdat juist het KJTC de aanjager is van het Multidisciplinair Centrum Kindermishandeling in Haarlem (MDC-K), nota bene één van de twee centra die door Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten van VWS zijn aangewezen als proeftuin voor verdere beleidsontwikkeling omtrent een integrale aanpak van de behandeling van kindermishandeling.

In de videobrief vertellen ouders en kinderen hoe belangrijk de behandeling door het KJTC voor hen is. Janet van Bavel van het KJTC noemt het ‘onbegrijpelijk’ dat er gekort wordt op de behandeling van mishandelde kinderen terwijl hun aantal alleen maar toeneemt. Ook Richard Korver, advocaat van de ouders van kinderen die werden misbruikt in kinderdagverblijf ’t Hofnarretje, houdt een fel pleidooi. Hij doet mede namens collega advocaten ‘een dringend beroep’ op de staatsecretaris ‘om dit onzalige plan te verlaten en het KJTC gewoon zijn werk te laten doen.’

Plaats een reactie