Stop de afbraakpolitiek van de mondzorg

De Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) maakt zich grote zorgen over een groeiende groep patiënten die nooit meer naar de tandarts gaat. Het gepubliceerde CBS-rapport laat zien dat deze zorg gegrond is.

Het gaat behalve om mensen met een laag inkomen, ook om kwetsbare ouderen en een groeiende groep jongeren. Dit is op de lange duur desastreus voor de mondgezondheid en leidt uiteindelijk tot veel hogere maatschappelijke kosten.

Tandarts

“Problemen in de mond zijn al erg genoeg, maar kunnen ook elders in het lichaam problemen veroorzaken of verergeren”, vertelt tandarts en ANT-bestuurslid Ravin Raktoe. De ANT wijst erop dat zowel de zorgverzekeraars als de overheid boter op hun hoofd hebben. “Het wordt tijd dat de afbraakpolitiek van de mondzorg stopt. Deze zet een grote rem op de toegankelijkheid van de tandarts. We kunnen qua innovatie en nieuwe mogelijkheden zoveel meer, voor alle lagen van de bevolking, maar overregulering en bezuinigingen staan dat in de weg”.

[tweetquote]Het wordt tijd dat de afbraakpolitiek van de mondzorg stopt[/tweetquote]

De ANT onderschrijft het rapport van het CBS, dat is gepubliceerd. Daarin staat dat 90 procent van de mensen met een hoog inkomen vorig jaar een bezoek heeft gebracht aan de tandarts. Onder de laagste inkomens is dat 70 procent. De ANT stelt dat het probleem verder gaat dan alleen mensen met een lager inkomen die de tandarts niet meer bezoeken.

Ravin Raktoe: “Vorig jaar heeft de Inspectie al het probleem van kwetsbare ouderen aangekaart, maar ook een grote groep jongeren ziet de tandarts niet of te laat, terwijl zij gewoon onder de basisverzekering vallen. De zorgverzekeraars hebben deze groep precies in kaart, maar doen niets. En dat is een slechte zaak, omdat we weten dat een gaatje als kind je de rest van je leven blijft achtervolgen. Alleen regelmatig bezoek aan de tandarts kan dat voorkomen. Want voorkomen is over een langere periode verreweg de goedkoopste oplossing”.

tandarts

Steeds duurdere tandartsverzekering

Zorgverzekeraars hebben ook een deel van de sleutel in handen als het gaat om het toegankelijk houden van de mondzorg. De zorgverzekeraars verhogen jaar in jaar uit de premie, terwijl de dekking alleen maar afneemt. “De premies van tandartsverzekeringen zijn de afgelopen vier jaar met zo’n twintig procent gestegen, terwijl de dekking elk jaar wordt versoberd. Tegelijkertijd zijn de tandartstarieven in dezelfde periode met amper vijf procent gestegen”, legt Raktoe uit. “Sterker nog: tandartsen zijn het afgelopen jaar zelfs beduidend goedkoper geworden”.

Ook de huidige politiek is kortzichtig en biedt geen oplossing. Praktische oplossingen voor mensen met een behandelachterstand zijn recent of worden allemaal weggesaneerd door de overheid. Raktoe: “Een voorbeeld daarvan is het klikgebit. Dit is juist uitstekende zorg voor deze kwetsbare groep. Mensen komen daarvoor nauwelijks nog in aanmerking door een veel zwaardere indicatiestelling. Dus in plaats van oplossingen, kiest de politiek voor verder bezuinigen en verschralen”.

Intelligente oplossingen

De ANT wil over dit probleem met alle betrokken partijen in overleg over duurzame oplossingen. De beroepsvereniging denkt niet dat terugkeer naar de basisverzekering alle problemen oplost. “Dat is veel te grofmazig en bovendien te kostbaar. Juist in de basisverzekering is bovendien verschraling van de zorg een risico, dat zien we de laatste tijd steeds vaker. We moeten zoeken naar intelligente oplossingen. We weten dat we met z’n allen meer premie betalen, dan we aan zorg consumeren. Dat geld is winst voor de verzekeraars. Denk in dat kader bijvoorbeeld aan een fonds betaald door zorgverzekeraars voor kwetsbare groepen”.

Plaats een reactie