Stoffenmanager Nano 1.0 geeft inzicht in mogelijke gezondheidsrisico’s

Staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft donderdag 7 april 2011 de Stoffenmanager Nano 1.0 gelanceerd. Dit gratis online instrument biedt ondernemers actuele informatie om mogelijke risico’s voor hun werknemers bij het werken met nanomaterialen in kaart te kunnen brengen.

De Stoffenmanager Nano rangschikt de mogelijke gezondheidsrisico’s door blootstelling aan nanodeeltjes op de werkvloer en biedt effectieve beheersmaatregelen.

Volgens staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kunnen bedrijven die werken met synthetische nanodeeltjes met de Stoffenmanager Nano niet alleen de mogelijke gezondheidsrisico’s voor hun personeel rangschikken “maar waar nodig ook beheersen. Het zoveel mogelijk terugdringen van blootstelling is verstandig omdat het werken met nanodeeltjes een relatief onbekend fenomeen is.”

Steeds meer bedrijven in Nederland werken met door de mens gefabriceerde nanodeeltjes. Nanodeeltjes zijn zeer kleine deeltjes van stoffen die door hun afmetingen bijzondere eigenschappen hebben. De nanotechnologie biedt bijvoorbeeld in de gezondheidszorg, de energievoorziening, industrie (bijvoorbeeld oppervlaktebehandeling, coatings, kunststofindustrie) enorme kansen. Daarnaast bestaat er ook zorg over mogelijke gezondheidsrisico’s voor de mens. Die zorg is onder meer het gevolg van het huidige gebrek aan kennis over de beoordeling van mogelijke gezondheidsrisico’s.

De website is een hulpmiddel bij de naleving van het door de Sociaal Economische raad (SER) geadviseerde voorzorgsprincipe: bedrijven dienen uit voorzorg maatregelen te treffen. Stoffenmanager Nano is een nieuwe module van Stoffenmanager. De Stoffenmanager is een bestaand en door de Arbeidsinspectie geaccepteerd instrument  met zo’n 12.000 geregistreerde gebruikers. Stoffenmanager Nano is ontwikkeld door TNO, ArboUnie en BECO in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Plaats een reactie