Stimuleringsprijs Prinses Beatrix Fonds uitgereikt aan ParkinsonNet Thuis

Op zaterdag 9 april 2011 ontving Dr. Arthur Korten, neuroloog in het Laurentius Ziekenhuis in Roermond, de Stimuleringsprijs van het Prinses Beatrix Fonds. Hij kreeg de prijs van € 10.000,- voor de ontwikkeling van ‘ParkinsonNet Thuis’ uit handen van Laetitia Griffith, voorzitter van het Prinses Beatrix Fonds. Bij dit project worden parkinsonpatiënten proactief in de thuissituatie gescreend door een fysiotherapeut, ergotherapeut en een logopedist. De stimuleringsprijs is een initiatief van het Prinses Beatrix Fonds en werd in samenwerking met de Parkinson Vereniging georganiseerd.

Jury looft vernieuwende structuur
De jury heeft gekozen voor ‘ParkinsonNet Thuis’ omdat het project duidelijk gericht is op een verbetering van de zorg. De structuur is vernieuwend omdat de patiënt door de verschillende therapeuten (fysio-, ergo- en logo) in de eigen leefomgeving wordt gescreend. Dit levert veel nuttige informatie op, waardoor de behandeling beter afgestemd kan worden op de patiënt. Daarnaast zal met deze aanpak het aantal patiënten, dat daadwerkelijk gezien wordt door deze therapeuten, toenemen. Het project kan bovendien aansluiten op de landelijke structuur van het bestaande ParkinsonNet. Indien deze manier van screenen meerwaarde blijkt te hebben, kan het via dit netwerk ook landelijk uitgerold worden. De jury vertrouwt erop dat ook de inbreng van patiënten wordt meegenomen bij de concrete inrichting van het ‘ParkinsonNet thuis’.

Verbetering van zorg stimuleren
De Stimuleringsprijs van het Prinses Beatrix Fonds is bedoeld om de verbetering van zorg te stimuleren. Uit veertien inzendingen werd het winnende project ‘ParkinsonNet Thuis’ gekozen.

De jury die de ideeën heeft beoordeeld bestond uit:
– De heer Melendez, patiëntambassadeur Parkinson van het Prinses Beatrix Fonds;
– De heer De Ruijter, directeur van het Prinses Beatrix Fonds;
– De heer Struiksma, bestuurslid van de Parkinson Vereniging;
– Mevrouw Sturkenboom, ergotherapeut;
– De heer Tissingh, neuroloog;
– Mevrouw Tulp, Parkinson Verpleegkundige.

De prijs werd beschikbaar gesteld door healthcare bedrijf Abbott.

Plaats een reactie