Stimulering rookmelders in huurwoningen

De stuurgroep Rookmelders is een samenwerkingsverband van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Veiligheid en Justitie, het NIFV, de NVBR en de Nederlandse Brandwonden Stichting. Samen werken zij aan het vergroten van het aantal woningen met rookmelders.

Gebleken is dat in kleine en goedkope huurwoningen het risico op een brand een stuk hoger ligt dan bij grotere en duurdere huurwoningen. En vooral in die kleine en goedkope huurwoningen ligt het percentage rookmelders aanzienlijk lager. Om er toch voor te zorgen dat ook in al deze woningen werkende rookmelders hangen, gaat de stuurgroep Rookmelders zich ook richten op de verhuurders.

Daartoe heeft ze met de vraag ‘Hoe stimuleer je verhuurders om in al hun woningen rookmelders te (laten) plaatsen?’ een battle geplaatst op de website Battle of concepts. Kijk voor meer informatie over deze battle op www.battleofconcepts.nl/battledetails.

Deze actie houdt verband met de Nationale brandpreventieweken en de campagne ‘Wat doe JIJ bij brand?’. Komend najaar in oktober gaan ze weer van start. In de campagne worden mensen gewezen op het feit dat brand ook hen kan overkomen. En dat ze daar nu over na moeten denken.

Kijk voor meer informatie op www.brandpreventieweek.nl/page/571

Plaats een reactie