Stimulering boren naar aardwarmte

Bedrijven die financiële risico’s van het boren naar aardwarmte willen afdekken, worden daarbij gesteund door de overheid. Zo wordt een bestaande garantieregeling verruimd en worden de mogelijkheden voor een investeringsfonds onderzocht. Dat blijkt uit het ‘Actieplan Aardwarmte’ dat minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) donderdag 21 april 2011 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Grote potentie
Aardwarmte is een techniek waarbij warm water uit de bodem wordt gebruikt om bijvoorbeeld kassen, woningen en bedrijven te verwarmen. Aardwarmte heeft grote potentie, het doel is om in 2020 275.000 huishoudens te verwarmen door aardwarmte.

Specialiseren in aardwarmte
Voor Nederland is aardwarmte nog een relatief nieuwe techniek. Er lopen nu zes projecten die warmte leveren, verschillende projecten zijn nog in voorbereiding. Om de volle potentie van aardwarmte te benutten, zullen meer bedrijven zich moeten specialiseren in aardwarmte.

Garantieregeling opzetten projecten
Proefboringen naar aardwarmte zijn niet zonder financieel risico. Zo kan een bron minder warmte leveren dan aanvankelijk gedacht. Verzekeraars zullen daar naar verwachting pas over een paar jaar een betaalbare verzekering voor aan kunnen bieden. Tot die tijd kan de garantieregeling van EL&I ondernemers ondersteunen bij het opzetten van aardwarmteprojecten.

Versimpelen Mijnbouwwet
Ook kondigt minister Verhagen in het actieplan aan te onderzoeken of aardwarmte kan worden opgenomen bij de openstelling van de SDE+, de nieuwe subsidieregeling voor duurzame energie. Daarnaast staan in het actieplan plannen om de Mijnbouwwet met betrekking tot aardwarmte te versimpelen.

Plaats een reactie