Stimuleren arbeidsdeelname mensen met psychische aandoening

UWV en GGZ Nederland gaan samenwerken om de arbeidsparticipatie van mensen met psychische stoornissen te bevorderen, waardoor zij betaald werk kunnen doen of kunnen blijven verrichten. De organisaties hebben maandag 16 april 2012 een overeenkomst ondertekend die de samenwerking bekrachtigt.

Aanleiding
In 2009 had 72%(1)van de ingestroomde Wajongers een psychische stoornis. Ditzelfde gold voor 36% van de mensen met een WAO- of WAZ-uitkering(2). Het productiviteitsverlies door ziekteverzuim bedraagt jaarlijks ruim 7,9 miljard euro(3). Deze cijfers illustreren het financieel belang om deze mensen aan het werk te houden of aan het werk te krijgen. Daarnaast kan arbeidsparticipatie het functioneren van mensen met een psychische stoornis verbeteren en kan het terugval voorkomen. Voor uitkeringsgerechtigden uit de Wajong/WAO/WAZ/WIA of Ziektewet, met een (ernstige) psychische of psychiatrische aandoening is effectieve ondersteuning noodzakelijk bij het krijgen of het behouden van een betaalde baan. UWV en de GGZ gaan daarom een samenwerking aan gericht op het behouden van werk of het aanbieden van een effectieve re-integratie.

Inhoud
In het convenant staan ondermeer afspraken over het werkproces en over kennisoverdracht, zoals het opdoen van kennis over de regelgeving van UWV voor de ggz-behandelaars en het vergroten van de kennis over (ernstige) psychiatrische aandoeningen bij UWV -verzekeringsartsen/arbeidsdeskundigen. Andere onderwerpen van het convenant zijn het verspreiden van best practices en behandelingen met het oog op behoud van werk of effectieve re-integratie.

Werkwijze
Voor de duur van drie jaar wordt een stuurgroep ingesteld die de uitvoering van het convenant aanstuurt. Jaarlijks vindt er een evaluatie plaats en worden de resultaten van de samenwerking onderzocht.

(1) Bron: kwantitatieve informatie 2009, UWV
(2) Bron: CBS Statline 2009
(3) Bron: Trimbos rapport

Plaats een reactie