Stimulans aanpak van ouderenmishandeling

Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten was op 20 september 2012 aanwezig op de VN ministeriele conferentie over vergrijzing in Wenen. Er waren maar liefst 52 landen uit Europa, de Verenigde Staten en Canada aanwezig. De staatssecretaris had de eer om de paneldiscussie over het bevorderen van de kwaliteit van leven van ouderen voor te zitten.

Veldhuijzen van Zanten heeft haar 10 actiepunten plan ‘Ouderen in veilige handen’ als goed voorbeeld voor de aanpak van ouderenmishandeling toegelicht. Dit plan werd in 2011 naar de Tweede Kamer gestuurd.

Ouderenmishandeling is een actiepunt uit de Weense ministeriele verklaring ´Gezond en actief ouder worden’. Deze verklaring werd tijdens de conferentie vastgesteld door de betrokken landen. In de verklaring zijn 21 actiepunten opgenomen die gezond en actief ouder worden van burgers moeten bevorderen.

De VN conferentie maakt onderdeel uit van het internationaal plan van aanpak voor de uitdagingen van de vergrijzende bevolking.

De staatssecretaris heeft ook ervaringen uitgewisseld met de ministers van Canada, Zweden, Belgie en Oostenrijk. Tijdens de overleggen zijn gemeenschappelijk thema’s besproken die samen gaan met de ouder wordende burgers, zoals inzet van technologie in de langdurige zorg. Veldhuijzen van Zanten heeft afspraken gemaakt met collega minister van Canada om kennisuitwisseling te organiseren op het gebied van innovatie en technologie in de langdurige zorg. Ze kwamen tot de conclusie dat er nog veel te winnen valt voor de langdurige zorg. Inzet van technologie is ook een van de actiepunten van de Weense ministeriele verklaring.

Maandag 24 september 2012 opent de staatssecretaris van VWS de Europese conferentie van de Ambient Assisted Living programme (AAL) over de inzet van technologie in de langdurige zorg. Het Europese AAL Joint Programme is opgezet om innovatieve ICT-oplossingen te ontwikkelen. Nederland is dit jaar trotse gastheer van het AAL Forum. De conferentie vindt plaats in Eindhoven.

Innovatie en inzet van technologie in de langdurige zorg is ook een van de actiepunten uit de Weense ministeriele verklaring.

Plaats een reactie