Stijging vacatureaanbod in gezondheidszorg

Het online vacatureaanbod in de gezondheidszorg nam in juli 2012 met 19 punten toe en steeg daarmee voor de vierde maand op rij. Ten opzichte van vorig jaar steeg de Index licht met 4 punten, waar de vraag naar personeel in alle overige sectoren daalde.

Dit blijkt uit de Monster Employment Index – de maandelijkse onafhankelijke barometer van de online-arbeidsmarkt. De algehele Index steeg in juli 2012 met 1 punt en daalde in vergelijking met een jaar eerder met 17 punten. Het vacatureaanbod komt hiermee uit op 79 punten.

“Hoewel over het algemeen minder personeel wordt aangenomen, laat de Index vergeleken met juni een lichte stijging in het aantal vacatures zien. Dit komt grotendeels door de toegenomen vraag naar personeel voor de gezondheidszorg in de afgelopen vier maanden”, aldus Warren Hammond, managing director van Monsterboard.nl. “Waar het vacatureaanbod van leidinggevende functies blijft dalen, is er wel behoefte aan mensen voor de posities op lagere niveaus. Dit is goed nieuws voor starters die graag de arbeidsmarkt op willen.”

Vacaturestijging gezondheidszorg voor vierde maand op rij
De afgelopen 4 maanden nam het vacatureaanbod in de gezondheidszorg steeds toe. Sinds maart steeg de Index met 37 punten, een stijging van 19 procent. In juli nam het aanbod met 19 punten toe. Ten opzichte van 12 maanden geleden staat het vacatureaanbod voor de gezondheidszorg als enige sector in de plus. Het aanbod nam licht toe met 4 punten. In juli steeg de Index eveneens in de transport & logistiek sector (+6), de agrarische sector (+6) en de engineering sector (+4). In het onderwijs daalde het aantal vacatures met 9 punten het meest. De Index nam ook in de horeca & toerisme sector (-6) af.

Vergeleken met juli vorig jaar daalde het vacatureaanbod in vrijwel iedere sector. De Index nam in de publieke sector (-45) het sterkst af, gevolgd door de horeca & toerisme sector (-37), de transport & logistiek sector (-29) en de sales sector (-23). Het aanbod daalde in de overige sectoren minder sterk en in de HR sector (-1) bleef de Index vrijwel gelijk. Alleen in de gezondheidszorg (+4) steeg het aanbod.

Sterkste vacaturestijging in Drenthe en Friesland
In juli steeg het vacatureaanbod in alle sectoren in 8 van de 12 provincies. In Drenthe en Friesland steeg het aanbod met 7 punten het sterkst. Het aantal vacatures nam verder in Overijssel, Noord-Brabant, Limburg, Groningen en Flevoland met 5 punten toe en in Zeeland met 2 punten. In Noord-Holland bleef het aanbod gelijk terwijl het in Zuid-Holland (-1), Utrecht (-1) en Gelderland (-2) daalde.

Ten opzichte van vorig jaar juli staat het vacatureaanbod voor iedere provincie in de min. In Zeeland nam het aanbod het meest af. De Index daalde er fors met 33 punten. Ook in Groningen (-28), Limburg (-27), Overijssel (-24), Drenthe (-22) en Gelderland (-20) nam het vacatureaanbod sterk af. In Noord-Brabant (-17), Zuid-Holland (-15), Noord-Holland (-15), Utrecht (-12), Friesland (-9) en Flevoland (-5) daalde de vraag naar personeel eveneens.

Plaats een reactie