Stijging prijs beperkt bij merendeel tandartsen

Veel mondzorgaanbieders blijven met hun prijzen in de buurt van de prijzen van vorig jaar. Dat blijkt uit eerste onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit. De NZa monitort voor de minister de marktontwikkelingen nu er sinds 1 januari 2012 vrije prijzen zijn voor tandartsen, orthodontisten, mondhygiënisten en tandprothetici. Voor de eerste prijspeiling onderzocht de NZa acht prestaties en vergeleek de prijzen van nu met die van 2011.

Voor vijf van de onderzochte prestaties is de prijs ten opzichte van vorig jaar gelijk gebleven of gedaald. Zo bleven de prijzen voor een periodieke controle, tweevlaksvulling en kroon binnen de te verwachten prijsrange voor 2012. De prijzen voor een behandeling tandvleesabces en tussentijdse beoordeling tandvleesbehandeling daalden. Voor een röntgenfoto, een uitgebreide gebitsreiniging en een klikgebit moet meer betaald worden.

De NZa werkt met prijsranges omdat er in de nieuwe prestaties die in 2012 gelden, soms meerdere prestaties uit 2011 zijn samengevoegd. Zo kon een tandarts vorig jaar voor een vulling onder andere de verdoving nog los declareren, nu zit dat bij de prijs van een vulling inbegrepen. Bij haar berekeningen heeft de NZa rekening gehouden met de jaarlijkse indexatie van 3,31% die toegepast zou zijn op tarieven 2011 als er geen vrije prijzen zouden zijn.

Uit het onderzoek blijkt dat de meeste tandartsen hun tarieven hebben aangesloten bij de prijzen die vorig jaar golden. Er zijn slechts enkele aanbieders die veel hogere of veel lagere prijzen hanteren.

De NZa vroeg bij 247 aanbieders de prijslijst op. In totaal 173 aanbieders leverde die binnen een week aan. Met deze steekproef kan de NZa gemiddelde prijzen met 95% zekerheid aangeven. Aan deze eerste prijspeiling verbindt de NZa echter nog geen conclusies. Prijzen kunnen namelijk gedurende het jaar nog veranderen omdat zorgverleners hun prijslijst tussentijds aan mogen passen. Daarnaast kan de NZa bij de weging van tariefstijgingen en dalingen op een later moment dit jaar ook volume en omzetontwikkeling meerekenen zodat duidelijk wordt wat de werkelijke effecten van deze stijgingen en dalingen zijn.

De NZa monitort dit jaar de ontwikkelingen op de mondzorgmarkt. Daarbij kijkt ze naar ontwikkeling van de prijzen, of tandartsen vooraf transparant zijn over wat zij doen voor welke prijs en de toegankelijkheid van de mondzorg. Ook bekijkt de NZa of het aantal contracten tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders toeneemt en onderzoekt ze of er bij aanbieders of verzekeraars sprake is van eventuele marktmacht. Waar nodig kan de NZa haar handhavingsinstrumenten inzetten. Na deze eerste scan volgt op 15 februari een eerste rapportage aan VWS, op 1 juni de marktscan mondzorg en op 1 november een prijsontwikkelingrapportage voor VWS.

Plaats een reactie