Stijging omzet duurzaam voedsel verrassend groot

De omzet van duurzame voedselproducten is met bijna 30% gestegen: daarmee is de verwachte omzetgroei meer dan waargemaakt. Dit maakt staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) op 10 mei bekend tijdens de Mix and Matchdag van het ministerie van EL&I in Utrecht.

Omzetstijging biologische producten
Met een omzetstijging van 13% nemen biologische voedselproducten de helft (675 mln euro) van alle verkochte duurzamere voedselproducten voor hun rekening. Van de overige omzet laat diervriendelijker geproduceerd vlees de grootste stijging zien door in 2010 bijna in omzet te verdubbelen ten opzichte van 2009. Dit zijn vooral producten met een of twee sterren van het Beter Leven Kenmerk van de Dierenbescherming.

Vlees- en zuivelproducten
Alle afzetkanalen laten een groei in omzet van duurzamere voedselproducten zien: supermarkten, out-of-home (buitenshuis consumptie) en speciaalzaken. De grootste stijgers in de supermarkten zijn vlees- en zuivelproducten. Vleesproducten stegen ook met 185% in omzet in de out-of-home sector. Andere grote stijgers in de out-of-home waren de productgroepen koffie/thee/cacao (met name koffie) en vis. Met vis staat Nederland momenteel op de derde plaats wereldwijd, omdat er in Nederland al 777 MSC-gecertificeerde producten verkrijgbaar zijn. Speciaalzaken verkrijgen hun omzetgroei op duurzamere voedselproducten veelal uit biologische producten. Alle productgroepen in dit afzetkanaal laten dan ook een gestage groei zien, zonder grote uitschieters.

Platform Verduurzaming Voedsel
Het Platform Verduurzaming Voedsel is een samenwerkingsverband van (Z)LTO, FNLI, CBL, KHN, Veneca en het ministerie van EL&I. Het Platform wil het aanbod aan duurzamer geproduceerde en verwerkte voedselproducten in alle afzetkanalen vergroten. De partners in dit platform werken o.a. via innovatiepilots in ketenverband samen om dit doel te bereiken.

Convenant Marktontwikkeling Verduurzaming Dierlijke Producten
Het Convenant Marktontwikkeling Verduurzaming Dierlijke Producten is een initiatief van negen marktpartijen. Deze organisaties willen bewerkstelligen dat er in supermarkten, versspeciaalzaken en bedrijfsrestaurants een groter aanbod komt van vlees, kip en eieren die zijn geproduceerd met extra aandacht voor dierenwelzijn. Aan het convenant nemen deel: Anevei, CBL, COV, de Dierenbescherming, KNS, LTO, het Ministerie van EL&I, Veneca en Nepluvi.

Het convenant Marktontwikkeling Biologische Landbouw is een samenwerking van overheid, marktpartijen, banken en maatschappelijke organisaties om d.m.v. activering van de vraag naar biologische producten verduurzaming van de landbouw te bewerkstelligen.