Stijgende sterfte door hepatitis aanpakken

Minder sterfte door een chronische virale leverontsteking (hepatitis B of C) omdat de ziekte sneller wordt herkend. Het hepatitisbehandelcentrum van Medisch Centrum Alkmaar (MCA) pakt, samen met het Nationaal Hepatitis Centrum, LiverDoc en huisartsen, de stijgende sterfte door hepatitis aan.

Jaarlijks overlijden er in Nederland ongeveer 450 mensen aan de gevolgen van een chronische infectie met het hepatitis B of C virus. Dit is ongeveer 10 maal hoger dan de sterfte door HIV. Toch is de bekendheid met deze aandoening, zelfs onder artsen, laag.

Omdat de besmetting met hepatitis B of C in het begin weinig tot geen klachten geeft, wordt de ziekte pas laat herkend. Heeft de patiënt eenmaal klachten, dan is de ziekte vaak moeilijk te stoppen en bestaat de kans dat de patiënt overlijdt aan de gevolgen van verlittekening van de lever of leverkanker.

“Door een nog intensievere samenwerking tussen de huisarts en hepatitisbehandelaar zullen wij in staat zijn de vermijdbare sterfte door hepatitis B en C te doen dalen”, zegt Bas van der Spek, maag-, darm-, leverarts (MDL) en hepatitis specialist in MCA. De hepatitisbehandelaren van de afdeling MDL MCA organiseren, in samenwerking met het Nationaal Hepatitis Centrum, LiverDoc en huisartsen, op dinsdag 10 juli 2012 bij DOKh te Alkmaar een nascholing voor huisartsen. Dit om de herkenning van de patiënt met hepatitis B of C te verbeteren en de kennis over behandeling en efficiënt verwijzen te vergroten.

Mensen kunnen bijvoorbeeld besmet worden met het hepatitis B of C virus bij hun geboorte via de moeder, door onbeschermd sexueel contact, door gebruik van een besmette injectienaald of een bloedtransfusie voor 1992. Hepatitis B en C komt in Nederland tien maal meer voor dan HIV, het virus dat AIDS veroorzaakt. Echter, minder dan 50% van de patiënten weet dat hij/zij de ziekte onder de leden heeft.

De sterfte door chronische virale leverontsteking (hepatitis B en C) stijgt de laatste jaren dan ook gestaag in Nederland. Dit in tegenstelling tot de sterk gedaalde sterfte door HIV. Voor beide aandoeningen zijn de laatste jaren sterk verbeterde behandelingen ontwikkeld en voor hepatitis B en C is genezing vaak mogelijk. Betere herkenning en snellere verwijzing zijn dan ook van groot belang.

Het team MDL-artsen van Medisch Centrum Alkmaar en Rode Kruis Ziekenhuis is recent erkend als hepatitis behandelcentrum door de Nederlandse Vereniging voor maag-darm-leverartsen (NVMDL). Met elkaar zijn zij het enige team in Noord-Holland Noord.

Plaats een reactie