Stichting We Smoke gaat coffeeshops certificeren

Cannabis Consumentenbond We Smoke zat op de tribune bij het Kamerdebat over softdrugs 1 maart 2012. Direct erna klom het in de pen en schreef een brief aan Ard van der Steur, waarin onomwonden gesteld wordt dat een certificaat voor verantwoordelijk ondernemende coffeeshopeigenaars zowel in lijn van de uitspraken van het VVD Kamerlid ligt, als in het belang van de consument is.

Consumenten, ouders en burgers voelen zich in de steek gelaten door de politiek, dat spreken zij volmondig uit via de website van We Smoke.

Allereerst willen wij u, als Tweede Kamerlid van de Staten Generaal, bedanken voor uw inzet voor de democratie en het behoud van ons nuttige gedoogbeleid. Wij vertrouwen er op dat u dit schrijven enthousiast zult ontvangen.? Zo begint de brief die We Smoke stuurde aan VVD-Kamerlid Ard van der Steur.

In deze brief schaart de organisatie zich achter bepaalde uitspraken van Van der Steur, en steunt met name de gedachte dat ‘goede, professionele shops onderscheiden dienen te worden vanwege hun tomeloze inzet voor een gezonde samenleving.’ Ze zijn het in dit opzicht volmondig eens met de opmerking om met een certificaat voor deze verantwoordelijk ondernemende coffeeshops te komen en zullen dit vanuit de consument zelf realiseren. We Smoke is al geruime tijd bezig met het organiseren van een dergelijk initiatief.

Scheiding der markten
‘Wij (de Nederlandse samenleving) zijn afhankelijk geworden van de werkelijke functie van het gedoogbeleid namelijk, de scheiding der markten en voorlichting over verantwoordelijk gebruik van roesmiddelen.’ aldus We Smoke. Alle onderzoeken wijzen erop dat wij het uitstekend doen met het Nederlands drugsbeleid en de resultaten spreken boekdelen.

‘Burgers en consumenten maken zich zorgen over de toekomst van de volgende generaties wanneer deze niet meer in coffeeshops terecht kunnen maar op straat! Een dergelijk keurmerk is dus puur om de waardevolle functie van een coffeeshop in onze maatschappij herkenbaar te maken, niet meer en niet minder. Daarom staan wij hier ten volste achter.’

Als Van der Steur, zoals tijdens het debat door hemzelf uitgesproken, de waardering voor de correct handelende coffeeshops wil tonen, is een dergelijk certificaat het perfecte middel. ‘Correct ondernemende coffeeshops vervullen een brede en belangrijke rol in de maatschappij. Niet alleen helpen ze softdrugsproblematiek te reguleren, ze lichten hun publiek voor over gezondheidsrisico?s, en bewaken aan de deur al de leeftijd van de consument.’

Het zijn transparante bedrijven met een duidelijke bijdrage aan volksgezondheid en veiligheid.

‘Het is een stukje opvoeding voor iedereen zeker ook voor de ‘niet blower”

‘Het is voor de consument belangrijk om op een ongedwongen manier een veilige en verantwoorde plek te kunnen bezoeken om cannabis aan te schaffen,’ vervolgt We Smoke. ‘Coffeeshops van het type onderneming waar ook Van der Steur zijn waardering voor uitspreekt, vormen een sociale / medicinale ontmoetingsplek voor al dan niet recreatieve cannabisconsumenten van alle leeftijden.’ Een afspiegeling van de gehele maatschappij waar respect en verantwoordelijkheid heerst. Voor al deze verschillende doelgroepen heeft een verantwoorde variëteit van het produkt een cruciale betekenis. Een goede keuzemogelijkheid van wiet en hasj houdt de bezoeker van de straat. Daarom ageert We Smoke onder andere tegen de 15% maatregel of het hasjverbod. Zo dwing je de gemiddelde consument het criminele circuit in te gaan, dat staat vast.

Het eerste certificaat, waarin Stichting We Smoke als consumentenbond het voortouw in zal nemen wordt op korte termijn uitgereikt. Op deze manier worden coffeeshops die voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen, beloond voor hun keurige ondernemerschap, en is ook de cannabis consument gediend met het behoud van dit nuttige fenomeen.

‘We hopen dat Van der Steur achter zijn woorden durft te staan en met ons de maatschappelijke waardering wil tonen voor deze belangrijke bedrijven. Wij wachten op de antwoorden op onze vragen.’

We Smoke reist momenteel het land door om zoveel mogelijk informatie en materiaal in te zamelen en op beeld vast te leggen. Initiatieven van coffeeshops zullen uitgelicht worden waarbij alles samengevat wordt in een realiteitsrapport namens de Nederlandse cannabisconsument. Dit rapport zal We Smoke aanbieden aan de politiek. Dit om hen te overtuigen dat coffeeshops behouden moeten blijven in de huidige vorm. In ons aller belang.

Plaats een reactie