Stichting Vooruit voor kinderen met een handicap

De ‘Stichting ter behartiging der belangen van het gebrekkige kind’ is in 1959 opgericht door ouders van kinderen met een handicap. Met de gelden die de stichting ontvangt stimuleert zij (wetenschappelijk) onderzoek naar zorgverbetering en zorgvernieuwing.

Daarnaast ondersteunt de stichting activiteiten en projecten op het gebied van kinderrevalidatie, geestelijke en lichamelijke ontwikkeling en bijzondere projecten voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden.

Nieuwe naam nieuwe uitstraling
Om de stichting een nieuw en meer eigentijds karakter te geven gaat deze verder onder de naam ‘stichting Vooruit voor kinderen met een handicap’ en is de huisstijl aangepast. Een nieuwe identiteit een nieuw gezicht en een nieuwe uitstraling.

De stichting heeft een eigen website gelanceerd www.stichtingvooruit.nl en wil nog meer fondsen werven om bijzondere projecten en goede doelen te ondersteunen.

Plaats een reactie