Stichting Van Wiechenontwikkelingsonderzoek draagt haar werkzaamheden over aan het NCJ

Op 8 april 2011 heeft de stichting Van Wiechenontwikkelingsonderzoek met terugwerkende kracht per 1 januari 2011 haar werkzaamheden overgedragen aan het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ).

Vanaf nu zal het NCJ de kwaliteit van het ontwikkelingsonderzoek in Nederland bewaken en verder bevorderen. Hiervoor zal het NCJ binnenkort een Adviescommissie Ontwikkelingsonderzoek instellen.

Ontwikkelingsonderzoek is een van de belangrijkste standaardactiviteiten van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Het NCJ heeft als een van haar taken de kwaliteit van de JGZ te bevorderen door kennisontwikkeling en ‐uitwisseling. De werkzaamheden met betrekking tot het ontwikkelingsonderzoek passen uitstekend bij die taken.

Het NCJ heeft als missie om de fysieke, psychische en sociale gezondheid van kinderen in Nederland te bevorderen door het optimaliseren van de publieke zorg voor de jeugd. Door het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van het ontwikkelingsonderzoek wordt deze missie verder uitgewerkt.

De nieuwe taken van het NCJ behelzen de bevordering van deskundige uitvoering van ontwikkelingsonderzoek (o.a. door het verzorgen van trainingen en bijscholingen voor gebruikers), ontwikkeling van onderzoeksmethoden toepasbaar in de JGZ en stimulering van onderzoek, onder andere gericht op de uitbreiding van het Van Wiechen‐ schema. Het NCJ zal bovendien bijdragen aan opleidingen in het postacademisch gezondheidszorgonderwijs verzorgen.

Plaats een reactie