Stichting Pyxis in Zeist moet activiteiten staken

Op advies van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft de minister van VWS een aanwijzing gegeven aan Stichting Pyxis in Zeist om per direct al haar zorg en (woon)begeleidingsactiviteiten te staken. De inspectie heeft redenen om aan te nemen dat Stichting Pyxis onverantwoorde zorg levert en dat er sprake is van veiligheidsrisico’s voor cliënten.

Aanloop: bevel van 24 februari
Op 20 februari 2012 heeft de inspectie twee locaties van Stichting Pyxis bezocht. Directe aanleiding voor dat inspectiebezoek was een melding van derden over het overlijden van een cliënt binnen Stichting Pyxis. Het onderzoek naar de omstandigheden waaronder dit overlijden heeft plaatsgevonden loopt nog.
Na herhaaldelijke weigerachtigheid van de directie van Pyxis om de IGZ te ontvangen en te woord te staan, heeft de IGZ op 20 februari poolshoogte genomen op twee haar bekende locaties.

Hierbij trof de inspectie op één locatie een situatie aan waarbij twee cliënten waren gehuisvest in het gebouwtje van een voormalige benzinepomp. Er zat een gat in de ruit en overal lag glas. Eén cliënt was binnen en maakte een duidelijk geagiteerde indruk. De andere cliënt gaf aan dat geen begeleiders of hulpverleners ter plaatse waren. Op basis van de aangetroffen situatie, het ontbreken van een verantwoordelijkheidstoedeling bij afwezigheid van de directie, het kennelijk ontbreken van duidelijke werkafspraken met hulpverleners en de niet toetsbare opstelling van de directie van Stichting Pyxis, heeft de inspectie op 24 februari een bevel tot staken van de activiteiten aan Pyxis opgelegd.

Vervolgonderzoek na het bevel
Het onderzoek van de inspectie ging echter door om na te gaan waar Stichting Pyxis verder nog zorg verleent en of andere cliënten daar verantwoorde zorg krijgen. Via diverse bronnen bereikte de IGZ signalen dat Pyxis kwetsbare cliënten zou huisvesten in slooppanden en op campings. Een deel van de signalen wordt nog nagetrokken.

De inspectie bezocht nog twee locaties van Pyxis die op korte termijn traceerbaar waren. De inspecteurs troffen steevast locaties aan waar wel kwetsbare cliënten, maar geen begeleiders aanwezig waren. Ramen waren geblindeerd met doeken, ruimtes waren donker, vol, chaotisch en vervuild.

Zorg en woonbegeleiding volstrekt ontoereikend
Gezien de staat van onderhoud van de gebouwen en de aangetroffen situatie in de kamers, constateert de inspectie dat de zorg (woonbegeleiding) van Stichting Pyxis voor deze cliënten volstrekt ontoereikend is. Er is geen enkele aanleiding te veronderstellen dat de zorg met voldoende personeel en materieel wordt ingevuld. Er is naar het oordeel van de inspectie sprake van maatschappelijke teloorgang en verwaarlozing. De IGZ ziet geen verbeterpotentieel bij Pyxis op basis waarvan men de zorg substantieel zou kunnen verbeteren.

Op basis van bezoeken aan in totaal vier locaties stelt de inspectie vast dat Stichting Pyxis zich richt op een kwetsbare groep psychische en psychiatrische cliënten met veelal ernstige, meervoudige problematiek. Deze cliënten dienen passende en verantwoorde zorg, en (woon)begeleiding te krijgen. Hiervan was op de bezochte locaties evident geen sprake.

Altrecht en Kwintes nemen zorg en woonbegeleiding voor cliënten over
De IGZ heeft met GGZ-instellingen Altrecht en Kwintes afgesproken dat zij de zorg en woonbegeleiding voor de cliënten van Stichting Pyxis overnemen. Een aantal cliënten zal voorlopig wel woonachtig kunnen blijven in de panden van Pyxis, waar zij dus zorg en woonbegeleiding van Altrecht en Kwintes ontvangen. In overleg met Altrecht, Kwintes en het zorgkantoor, wordt bekeken hoe de zorg en woonbegeleiding voor de cliënten voortgezet dient te worden. Daarmee is de continuïteit van zorg voor deze kwetsbare patiënten gewaarborgd.

1 gedachte over “Stichting Pyxis in Zeist moet activiteiten staken”

  1. Deze mensen worden helemaal niet opgevangen want deze mensen hebben alleen vertrouwen in stixhting Pyxis en niet in Altrecht.Deze mensen hebben slechte ervaringen met altrecht en zullen hun eigen weg gaan met als gevolg dat ze weer in de problemen komen en het niet meer zien zitten,Dit gaat levens kosten mensen , stichting Pyxis zorgt dat alle problemen aangepakt worden en dat mensen weer eigenwaarde krijgen!!!!!!!!!!!!!!

    Beantwoorden

Plaats een reactie