Stichting Mammarosa Amsterdam in oprichting

Op woensdag 20 april 2011 is in het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam een eerste bijeenkomst gehouden waar de mogelijkheden zijn besproken om in de regio Amsterdam activiteiten onder de paraplu van stichting Mammarosa op te zetten.

In de regio Den Haag is al sinds 2005 de stichting Mammarosa actief. Deze stichting, opgericht door Lide van de Vegt, heeft als missie het bevorderen van kennis en communicatie over borstkanker onder 1e generatie allochtone vrouwen, ter preventie van de ziekte en ter ondersteuning van patiënten. Het blijkt namelijk dat voor deze groep vooralsnog een speciale benadering nodig is.

Binnen Mammarosa Den Haag zijn meer dan 60 vrijwilligers actief. Daaronder bevindt zich ook een aantal allochtone ‘ervaringsdeskundigen’, vrouwen die de ziekte zelf hebben (gehad). Door hun activiteiten willen zij borstkanker bespreekbaar maken in de kring van allochtone vrouwen. Zij doen dit onder meer door het verzorgen van voorlichtingsbijeenkomsten en het organiseren van talloze andere activiteiten met een emancipatoir karakter.

Mammarosa heeft ook een website ontwikkeld: www.mammarosa.nl. Daarop is in 11 talen informatie over borstkanker te lezen of te beluisteren.

Met subsidie van Pink Ribbon gaat de stichting Mammarosa nu stimuleren dat ook in andere regio’s in Nederland Mammarosa activiteiten van de grond komen. Als eerste is de regio Amsterdam aan de beurt.

Het Slotervaartziekenhuis heeft aangeboden de activiteiten van Mammarosa in Amsterdam te faciliteren en deze te ondersteunen met de kennis en kunde over borstkanker die bij de medewerkers van het ziekenhuis aanwezig is.

Tijdens de bijeenkomst waren tal van Amsterdamse en landelijke (allochtone) vrouwenorganisaties aanwezig. Deze organisaties, waaronder ook de Borstkankervereniging Nederland en Pink Ribbon, waren zeer positief over het initioatief en hebben afgesproken op korte termijn de oprichting van de stichting Mammarosa Amsterdam te realiseren en met het uitvoeren van activiteiten te starten.

Plaats een reactie