Stichting EKO-keurmerk verwacht veel licentiehouders

Stichting EKO-keurmerk roept de biologische bedrijven in Nederland op om massaal licentiehouder te worden van het EKO-keurmerk. Dit maakt het mogelijk om aan het alom bekende keurmerk nieuwe maatschappelijke waarden te verbinden. Zo kunnen EKO-licentiehouders zich in te toekomst weer echt gaan onderscheiden.

“Word koploper met het EKO-keurmerk”. Dat is de titel van een folder die alle biologische bedrijven hebben ontvangen en die verwijst naar de bekendheid en het betrouwbare imago van het EKO-keurmerk. Voormalig eigenaar van het EKO-keurmerk, controle-organisatie Skal heeft door de overdracht hiervan aan Stichting EKO-keurmerk een goede toekomstmogelijkheid gegeven aan het sterke EKO-keurmerk, nu het wettelijk Europese bio-logo verplicht wordt. Zeker gezien de behoefte aan extra, bovenwettelijke aspecten op het gebied van duurzaamheid doet zich voor de biologische sector een unieke kans voor om zich met het EKO-keurmerk in de markt te onderscheiden.

Programmaleider René Heusschen van Stichting EKO-keurmerk: “ik hoop van harte dat veel bedrijven het EKO-keurmerk blijven gebruiken en zich opgeven als licentiehouder.
Dit stelt ons in staat om samen met de biologische sector, en in het bijzonder de organisatie Bionext nieuwe meerwaarden te ontwikkelen en te promoten voor het biologische bedrijf. Ik denk daarbij aan transparantie voor de consument, sociale aangelegenheden en milieu-aspecten, zoals energie en verpakking. Om de kosten hoeft men het niet te laten, die bedragen slechts 100€ per jaar”.

Inmiddels voert Stichting EKO-keurmerk al het certificatieprogramma voor de horeca en is een programma voor winkelcertificering in ontwikkeling.

Plaats een reactie