Steven Lamberts nieuwe voorzitter Nederlandse Diabetes Federatie

Woensdag 25 mei 2011 heeft de Nederlandse Diabetes Federatie prof. dr. Steven Lamberts als nieuwe voorzitter gepresenteerd. Volgens Lamberts staat het diabetesveld voor een grote uitdaging. “We moeten samen een antwoord vinden op de dramatische toename van diabetes, inmiddels volksziekte nummer 1.

Nederland telt op dit moment naar schatting 1 miljoen mensen met diabetes. Naar verwachting zullen dat er in 2025 1,3 miljoen zijn. Volgens de nieuwe NDF voorzitter stelt de toename de samenleving voor een groot vraagstuk. “Diabetes is in de eerste plaats een persoonlijk probleem maar de cijfers duiden ook op een groeiend maatschappelijk probleem.”

Lamberts wil zich de komende jaren hard maken om het veld te mobiliseren zich te blijven inzetten om de dreigende trends om te buigen. De NDF kiest daarbij voor een programmatische preventieve aanpak gericht op het afremmen van de toename van diabetes en het verder verbeteren van de zorg voor de individuele patiënt en het terugdringen van complicaties bij diabetes. “Juist de federatie, als koepel van de zorgverleners, patiënten en onderzoekers heeft de kracht om deze ombuiging daadwerkelijk verder vorm te geven.”

Steven Lamberts heeft een grote staat van dienst, waarbij hij inhoudelijke kennis combineert met brede bestuurlijke ervaring. Zo was hij van 2003 tot 2009 Rector Magnificus van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Op dit moment is de heer Lamberts directeur Internationale betrekkingen van het Erasmus Medisch Centrum. Daarnaast is hij actief in verschillende internationale en nationale organisaties, waaronder de Nederlandse Gezondheidsraad. De heer Lamberts neemt de voorzittershamer over van prof. dr. Reinout van Schilfgaarde.

Plaats een reactie