Steun voor ondernemende scholieren

Havisten die één dag per week naast hun normale vakken een speciaal ondernemersprogramma volgen, een ROC met een eigen loket voor studentbedrijven en een basisschool waar leerlingen mini-ondernemingen opzetten. Deze en vijf andere projecten ontvangen in totaal twee miljoen euro steun van het kabinet.

Ambitie kweken
‘Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met het leren van ondernemende vaardigheden,’ aldus minister Verhagen (EL&I). ‘Met het ontwikkelen van ondernemersvaardigheden wordt de kiem gelegd voor succesvolle ondernemers in de toekomst.’ Minister Van Bijsterveldt (OCW) vindt ondernemerschap een aansprekende manier om kinderen te laten excelleren: ‘Met ondernemerschap kweek je ambitie. Je leert kinderen en jongeren om buiten de gebaande paden te treden en het beste uit zichzelf te halen.’

Ondernemerskwaliteiten docenten verbeteren
De acht verkozen projecten zijn al eerder opgestart. De steun van het kabinet wordt gebruikt om de projecten uit te breiden en open te stellen voor meer scholieren. Doel van de projecten is het stimuleren van een ondernemende houding en het verder ontwikkelen van ondernemerschap binnen het onderwijs. Een commissie van mensen uit het onderwijs en (jonge) ondernemers heeft de acht projecten verkozen uit meer dan veertig inzendingen. Naast projecten voor scholieren krijgen ook projecten die de ondernemerskwaliteiten van docenten verbeteren ondersteuning.

Actieprogramma Onderwijs en Ondernemen
Het geld voor de projecten afkomstig uit het zogeheten actieprogramma ‘Onderwijs en Ondernemen’ dat in opdracht van de ministeries van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen (OCW) wordt uitgevoerd door Agentschap NL.

Plaats een reactie