Steun voor betere aansluiting school en kinderopvang

Scholen en kinderopvangorganisaties in Nijmegen, Zaanstad en Wijchen zorgen voor een betere onderlinge aansluiting. Vanaf juni 2012 tot juni 2015 bieden deze gemeenten ouders zogenoemde dagarrangementen aan. Zo komen er programma’s van 7.00 uur tot 19.00 uur, wordt de inhoud hiervan meer op elkaar afgestemd en wordt informatie over kinderen beter gedeeld. Dit moet bijdragen aan een goede ontwikkeling van het kind en ouders kunnen werk en privé beter combineren.

Het Landelijk Steunpunt Brede Scholen ontvangt jaarlijks 800.000 euro subsidie van het Rijk om dergelijke initiatieven te steunen. Het steunpunt zal de kennis en ervaringen van de scholen, kinderopvang, gemeenten, ouders en werkgevers delen. Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dit initiatief van de drie gemeenten vandaag mede namens minister Van Bijsterveldt van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aangekondigd tijdens het jaarlijkse congres over brede scholen.

Kamp introduceerde op het congres daarnaast een experiment waarbij 1- scholen en opvangorganisaties in Nederland vanaf 1 januari 2013 tot 1 juli 2016 de mogelijkheid krijgen onderwijs en kinderopvang gedurende de dag af te wisselen. Dit kan met behoud van kinderopvangtoeslag. Zij mogen daarbij, in overleg met de GGD, afwijken van de kwaliteitsregels bijvoorbeeld ten aanzien van de grootte van de groep.

Minister Kamp gaat ervan uit dat werkgevers en werknemers zich inspannen om de combinatie van werk en privé te vergemakkelijken. Kamp: ‘Werkgevers en werknemers zullen onderling afspraken moeten maken over flexibel werken, aangepaste werktijden en thuiswerken. De combinatie van werk en zorgtaken is met name voor vrouwen nog vaak een struikelblok om meer te werken. Dat is niet aanvaardbaar in een tijd dat we juist iedereen hard nodig hebben op de arbeidsmarkt.’

Plaats een reactie