Sterke stijging dagbehandelingen chronische darmontstekingen

Dagbehandelingen in het ziekenhuis komen steeds vaker voor. Bij chronische darmontstekingen (onder andere de ziekte van Crohn) steeg het aantal dagbehandelingen veel sterker dan gemiddeld. Onder 20- tot 65-jarigen komt een dagbehandeling voor deze aandoening vaker voor dan bij andere leeftijdsgroepen.

Sterke stijging dagbehandelingen vooral vanaf 2002
Het aantal dagbehandelingen in het ziekenhuis neemt al geruime tijd flink toe. Voor chronische darmontstekingen steeg het aantal dagbehandelingen nog veel sterker, van 0,4 per 10 duizend personen in 1993 tot 21,2 per 10 duizend personen in 2011. Deze forse stijging doet zich vooral voor vanaf 2002. Het aantal klinische ziekenhuisopnamen voor chronische darmontstekingen, die meestal langer dan een dag duren, steeg veel minder sterk, van 2,2 per 10 duizend personen in 1993 tot 3,4 per 10 duizend personen in 2011.

Meerdere dagbehandelingen per patiënt
Bij de toename van dagbehandelingen voor chronische darmontstekingen spelen een aantal factoren een rol. Zo nam het aantal mensen dat voor deze aandoening in het ziekenhuis behandeld is, vanaf 2002 toe. Het aantal dagbehandelingen is echter in deze periode meer dan drie keer zo snel gestegen dan het aantal opgenomen patiënten. Patiënten met chronische darmontstekingen ondergaan nu dus vaker meerdere dagbehandelingen per jaar in het ziekenhuis.

Endoscopie en toediening medicatie via infuus
De toename van het aantal dagbehandelingen heeft deels te maken met verbeteringen in het vaststellen van de diagnose en de omvang van de ontstekingen. Dat gaat steeds vaker door middel van endoscopie tijdens een dagbehandeling. Daarnaast speelt mee dat met name vanaf 2009 een toename plaats vond van de toediening van bepaalde medicatie (zogenaamde biologicals) via infusen. Deze infusen kunnen toegediend worden als er sprake is van een overmatige ontstekingsreactie, met het doel de ontsteking te remmen en klachten als diarree en buikpijn af te laten nemen.

Meeste dagbehandelingen voor 20- tot 65-jarigen
Twintig- tot 65-jarigen worden aanzienlijk vaker opgenomen voor een dagbehandeling vanwege chronische darmontstekingen dan personen van andere leeftijden. Dit komt doordat deze aandoening zich het meeste op jong volwassen en middelbare leeftijd manifesteert. Bij ouderen kan de ziekte geleidelijk minder actief worden.

Auteur: Janneke van den Akker-Ploemacher

Plaats een reactie