Sterk groeiend probleem: Medicijntekorten

Het antibioticum doxycycline is in Nederland onvoldoende beschikbaar. Naar verwachting duurt het nog een aantal weken voordat alle apotheken weer doxycycline kunnen leveren aan patiënten. Apothekers zullen tot die tijd, in overleg met voorschrijvers, een ander antibioticum ter hand stellen.

Doxycycline is een veelgebruikt antibioticum. Het wordt onder andere gebruikt voor de behandeling van acne en luchtweginfecties zoals longontsteking, acute bronchitis, infecties bij cystische fibrose, middenoorontsteking, bijholteontsteking en keelontsteking. Uit cijfers van de Stichting Farmaceutische Kengetallen blijkt dat doxycycline ongeveer 20.000 keer per week wordt afgeleverd.

Waarom is doxycycline niet beschikbaar?
De KNMP signaleert al enige tijd een toename van leveringsproblemen met medicijnen in Nederland. De geneesmiddelen zijn dan vaak wel verkrijgbaar in landen dichtbij, zoals Duitsland en Frankrijk, die een ander prijsreguleringsbeleid voeren.

Verkenners farmacie Rinnooy Kan en Reibestein constateerden in hun eindrapport aan de minister van VWS dat geneesmiddel tekorten een gevolg zijn van doorgeschoten prijsreguleringbeleid. De minister liet eerder al weten dat apothekers de schaarste in de afgelopen tijd, “met kunst en vliegwerk” hebben kunnen oplossen. De minister heeft aan de KNMP en anderen aangegeven dat ze snel, naar aanleiding van de bevindingen van Rinnooy Kan en Reibestein, rond de tafel wil.

Voor apothekers is de beschikbaarheid van kwalitatief goede geneesmiddelen voor patiënten topprioriteit en de KNMP vindt dan ook dat er snel een oplossing voor de medicijntekorten moet komen.

Sterk groeiend probleem: medicijntekorten
KNMP voorzitter Rik van der Meer: “Wij maken ons ernstige zorgen over deze kwestie en over de problemen rondom de beschikbaarheid van medicijnen in het algemeen. Patiënten hebben er, terecht, geen begrip voor dat veel voorgeschreven middelen, in een welvarend land als Nederland niet beschikbaar zijn. In mijn apotheek maak ik dat regelmatig mee. In het begin van het jaar was het veel gebruikte antibioticum amoxicilline voor kinderen ook al enige weken niet beschikbaar. En enkele maanden later waren er problemen met de beschikbaarheid van het hartmedicijn digoxine. Apothekers kunnen al die branden niet blijven blussen. Zij zijn bovendien veel te veel tijd kwijt met het zoeken naar alternatieven wanneer er weer een medicijn niet beschikbaar is. Een enorme verspilling van de zorgcapaciteit van apothekers.”

Plaats een reactie