Sterftekans na trombose langdurig verhoogd

Ook jaren na een trombose blijft de sterftekans verhoogd, zo publiceert het Leids Universitair Medisch Centrum in wetenschappelijk tijdschrift PLoS Medicine. Daarbij gaat het niet om sterfte aan een tweede trombose, maar aan kanker, een hartinfarct of longziekten.

De onderzoekers volgden gedurende gemiddeld vijf jaar bijna vijfduizend patiënten na een diep-veneuze trombose. Bij deze aandoening loopt een bloedstolsel vast in een ader van been of arm. De eerste maanden erna is de sterfte verhoogd, maar over de lange termijn was weinig bekend. De LUMC’ers combineerden gegevens van de zogenoemde MEGA-studie, die in 1999 is gestart om oorzaken van trombose te achterhalen, met die uit de Nederlandse sterfteregistratie. Zelfs tot acht jaar na het doormaken van een diep-veneuze trombose bleef de sterftekans verhoogd, zo concluderen zij.

Sterfte
Ex-trombosepatiënten overleden vooral vaker aan kanker. Dat is niet zo verwonderlijk, aangezien trombose vaak optreedt bij kankerpatiënten. Maar ook de sterfte aan hartinfarcten en longziekten als emfyseem en longontsteking bleek verhoogd, wat niet direct verklaarbaar is. ‘Bij hartinfarcten zou je kunnen denken aan een verhoogde stollingsneiging die aan beide aandoeningen ten grondslag ligt’, aldus onderzoeker dr. Suzanne Cannegieter. ‘Maar het zou ook kunnen liggen aan gemeenschappelijke risicofactoren voor zowel trombose als andere ziekten. Denk aan roken of overgewicht.’ Aangezien dit een louter beschrijvende studie is, kan over causale verbanden alleen gespeculeerd worden. Meer onderzoek zou uitsluitsel kunnen bieden.

Overigens bleek de sterftekans op de lange termijn alleen verhoogd bij trombose met een onbekende oorzaak. Als de trombose een bekende oorzaak had – bijvoorbeeld na een operatie – dan was de sterfte op lange termijn niet verhoogd.

In de gaten houden
De standaardbehandeling van trombosepatiënten bestaat uit antistollingsmedicatie, die meestal gedurende drie tot zes maanden wordt voorgeschreven. ‘Op basis van deze resultaten zou je artsen kunnen adviseren om patiënten na een onverklaarde trombose nog veel langer in de gaten te houden’, suggereert onderzoeker Linda Flinterman. ‘Bijvoorbeeld door regelmatige check-ups uit te voeren.’

Plaats een reactie