Sterftecijfers Alysis Zorggroep over 2009

Zoals aangekondigd maken ziekenhuizen aangesloten bij de NVZ vereniging van ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) dit jaar hun absolute sterftecijfers over 2009 openbaar. Zo ook de ziekenhuizen van de Alysis Zorggroep.

Absolute sterftecijfer in 2009
In 2009 zijn bij de ziekenhuizen van de Alysis Zorggroep 39.230 patiënten klinisch opgenomen en 38.007 patiënten in dagbehandeling opgenomen. Daarvan zijn 908 patiënten overleden.

Dit absolute cijfer is niet gecorrigeerd naar onder andere leeftijd en geslacht van patiënten, de ernst van hun aandoeningen en bijkomende ziektebeelden. Om een vergelijking met andere ziekenhuizen mogelijk te maken, zou deze correctie wel moeten plaatsvinden. In Nederland bestaat echter nog geen meetsystematiek die de cijfers corrigeert.

Voorzitter van de Raad van Bestuur Gert de Bey: “Wij willen graag transparant zijn over onze prestaties en dus ook over de sterfte in onze ziekenhuizen. Echter, omdat er nog geen betrouwbare cijfers beschikbaar zijn waarmee ziekenhuizen onderling vergeleken kunnen worden, zegt dit absolute sterftecijfer niets over de kwaliteit van onze dienstverlening. Dit cijfer is afhankelijk van onder meer de leeftijd van onze patiënten en de ernst van hun aandoeningen. Een goede indicator, die rekening houdt met de samenstelling van de patiëntengroep van onze ziekenhuizen, is daarom zeer welkom.”

Vergelijking tussen ziekenhuizen nog niet mogelijk
Nederlandse ziekenhuizen maken gebruik van de zogeheten Hospital Standardized Mortality Rate (HSMR), een instrument om de eigen sterftecijfers door de jaren heen te kunnen beoordelen.

De HSMR, die uit Engeland afkomstig is, is de verhouding tussen waargenomen sterfte en de verwachte sterfte, geschat op basis van een voorspellingsmodel dat zo veel mogelijk probeert te corrigeren voor een aantal belangrijke factoren die ziekenhuissterfte mede bepalen (bijvoorbeeld leeftijd en geslacht van de patiëntenpopulatie). Dit instrument is voor de Nederlandse situatie nog niet geschikt om een betrouwbare vergelijking tussen ziekenhuizen mogelijk te maken.

Een groep experts werkt aan de verfijning van de HSMR-indicator. De wetenschappers zullen de cijfers vertalen naar de Nederlandse situatie, waardoor een vergelijking tussen verschillende ziekenhuizen vanaf 2011 wel mogelijk wordt.

De Alysis Zorggroep wacht de komst van de aangepaste HSMR-indicator met vertrouwen af.

Plaats een reactie